Szczegóły ebooka

Praca nauczyciela w perspektywie badacza jakościowego. Mity a rzeczywistość

Praca nauczyciela w perspektywie badacza jakościowego. Mity a rzeczywistość

Beata Pawłowska

Ebook

Autorka monografii przybliża codzienność pracy nauczyciela widzianą oczami przedstawicieli tego zawodu. Oddaje głos nauczycielom i omawia realia ich pracy. Pokazuje trudności, z jakimi muszą się mierzyć, a które często są niezauważalne dla uczniów i ich rodziców oraz opinii publicznej. Opisuje pracę nauczyciela w kilku aspektach, na które składają się m.in.: czas pracy, system awansu zawodowego, system motywowania, w tym wynagrodzenie za pracę, system oceny pracy, a także kwalifikacje nauczycieli, wieloetatowość i nauczanie wielu przedmiotów oraz emocja dumy jako istotna w budowaniu motywacji wewnętrznej pracowników oświaty. W każdym rozdziale czytelnik znajdzie odniesienie do pewnego mitu dotyczącego pracy nauczyciela, a funkcjonującego w opinii publicznej i dyskursie społecznym. Książka stanowi głos w dyskusji praktyków i polityków edukacyjnych. Zachęca i inspiruje do dalszych eksploracji, poszukiwań i analiz. Dedykowana jest zarówno badaczom różnych dyscyplin nauki, jak i przedstawicielom środowisk pedagogicznych, nauczycielom, studentom kierunków społecznych i humanistycznych oraz reprezentantom organów prowadzących i nadzorujących pracę nauczycieli, politykom władz centralnych i lokalnych.

Wprowadzenie             9

 

Rozdział 1. Metodologia badań             17

  1. Cel badań  17
  2. Dostęp do obserwowanej przestrzeni         17
  3. Etnografia jako strategia badawcza               20
  4. Techniki gromadzenia danych          22
  5. Refleksje badacza 25

 

Rozdział 2. Praca i zawód – próba definicji         27

  1. Praca w ujęciu socjologicznym         27
  2. Zawód w ujęciu socjologicznym      30
  3. Specyfika pracy nauczyciela              32

 

Rozdział 3. Mit pierwszy – feminizacja zawodu nauczyciela       35

 

Rozdział 4. Mit drugi – mobilność nauczycieli  39

 

Rozdział 5. Mit trzeci – czas pracy nauczyciela   41

  1. Czas pracy nauczyciela w raportach OECD   41
  2. Czas pracy nauczyciela w Polsce       47

 

Rozdział 6. Mit czwarty – system awansu zawodowego oraz kwalifikacje nauczycieli       63

  1. System awansu zawodowego         63
  2. Podnoszenie kwalifikacji    67

 

Rozdział 7. Mit piąty – ocena pracy nauczyciela  73

 

Rozdział 8. Mit szósty – system motywowania 83

  1. Wynagrodzenie  nauczycieli             85
   1. Wynagrodzenie polskich nauczycieli w odniesieniu do krajów OECD               86
   2. Wynagrodzenie nauczycieli w Polsce               96
  2. Duma jako motywator       101
   1. Duma – rozważania definicyjne          102
   2. Przyczyny pojawiania się dumy w pracy nauczyciela     106
    1. Duma jako wynik prestiżu           106
    2. Duma jako wynik uznania           107
    3. Duma jako wynik relacji nauczyciel – uczeń          109
  3. Motywy podejmowania pracy w zawodzie nauczyciela    116
  4. Pozostałe elementy systemu motywowania nauczycieli  120

 

Rozdział 9. Mit siódmy – rola nauczyciela. Edukacja vs wychowanie         127

 

Zakończenie    139

 

Bibliografia       147

 • Tytuł: Praca nauczyciela w perspektywie badacza jakościowego. Mity a rzeczywistość
 • Autor: Beata Pawłowska
 • ISBN: 978-83-822-0186-4, 9788382201864
 • Data wydania: 2020-12-23
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1wmc
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego