Helion


Szczegóły ebooka

Trzy szesnastowieczne edycje Księgi Tobiasza (1539, 1540, 1545)

Trzy szesnastowieczne edycje Księgi Tobiasza (1539, 1540, 1545)


Wiedza o dawnych przekładach biblijnych jest nadal niepełna mimo podejmowania licznych inicjatyw badawczych w tym zakresie. Jedną z ksiąg starotestamentowych, której staropolskie przekłady nie stanowiły dotąd centrum zainteresowania, jest anonimowe tłumaczenie Księgi Tobiasza z 1539 roku i jej wznowienia z lat 1540 i 1545. Rok ukazania się editio princeps tej księgi wskazuje, że po księgach Eklezjastesa (1522), Psalmów (1532) i Syracha (1535) jest ona czwartą samodzielnie drukowaną księgą biblijną.

Prezentowana książka zawiera edycję krytyczną trzech szesnastowiecznych wydań Księgi Tobiasza wraz z zasadami transkrypcji, komentarzami edytorskimi oraz objaśnieniami językowymi; poprzedza ją wstęp, w którym w przekrojowy sposób omówiono obecność tej księgi w dziejach polskiego piśmiennictwa. Publikacja stanowi kontynuację prowadzonych przez łódzkich językoznawców badań nad językiem przekładów biblijnych.

Wstęp           7

 

Uwagi dotyczące wydania Księgi Tobiasza 19

Zasady opracowania transkrypcji          19

Zasady opracowania komentarzy i objaśnień            30

Wykaz skrótów        32

 

Transkrypcja zabytków  37

 

Komentarze i objaśnienia         99

Uwagi edytorskie do edycji z 1539 roku         99

Uwagi edytorskie do edycji z 1540 roku         103

Różnice między edycjami z 1540 i 1545 roku            105

Wyrazy i formy wyrazowe dawne        112

 

Spis ilustracji         175

 

Bibliografia 177