Helion


Szczegóły ebooka

Bezpieczeństwo transportu w Federacji Rosyjskiej

Bezpieczeństwo transportu w Federacji Rosyjskiej


Bezpieczeństwo w sferze transportu stanowi jeden z istotnych problemów związanych z kształtowaniem polityki bezpieczeństwa każdego kraju, a rola transportu jako kluczowego elementu całego systemu logistycznego staje się coraz bardziej znacząca.

Prezentowana monografia ma na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu transportu w Federacji Rosyjskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jego bezpieczeństwa. W publikacji przedstawiono także kwestie dotyczące stanu i perspektyw prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze transportu i gospodarki magazynowej oraz przestępczości w sferze transportu.

Książka adresowana jest do szerokiego grona Czytelników zainteresowanych teorią i praktyką bezpieczeństwa transportu oraz metodami przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom w sferze transportu, jak również do studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, których profil studiów mieści się w obszarze transportu, spedycji i logistyki, a także szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Wstęp           7

 

Rozdział 1. Położenie, ludność i podział administracyjny Federacji Rosyjskiej oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w Rosji w sektorze transportu i gospodarki magazynowej         9

  1. Położenie Federacji Rosyjskiej oraz warunki naturalne    9
  2. Stan i struktura społeczeństwa Federacji Rosyjskiej         16
  3. Podział administracyjny Federacji Rosyjskiej        25
  4. Przedsiębiorczość w Rosji z uwzględnieniem podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu i gospodarki magazynowej   31

 

Rozdział 2. Przewozy ładunków i pasażerów oraz wypadki komunikacyjne w Federacji Rosyjskiej     49

  1. „Strategia transportowa Federacji Rosyjskiej na okres do 2030 roku” jako podstawa normatywna rozwoju transportu w Rosji           49
  2. Przewozy ładunków i pasażerów oraz sieć komunikacyjna w Federacji Rosyjskiej            54
  3. Wypadki komunikacyjne w Federacji Rosyjskiej   59

 

Rozdział 3. Unormowania przestępstw na transporcie w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej a skala zjawiska przestępczości na transporcie w Rosji               79

  1. Najważniejsze unormowania dotyczące przestępstw i ich sprawców ujęte w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej    79
  2. Ogólne informacje o sprawcach przestępstw popełnionych w latach 2003–2019 na terytorium Federacji Rosyjskiej    84
  3. Przestępczość na transporcie – unormowania prawne oraz skala zjawiska w latach 2003–2019     92

 

Zakończenie    127

Bibliografia       129

Spis tabel          141