Szczegóły ebooka

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Kariera w optyce prywatności. Tom 9

Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Kariera w optyce prywatności. Tom 9

Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak

Ebook

Jedną z największych przygód badaczy przeszłości jest odkrywanie motywów działania człowieka. To często mozolna rekonstrukcja uwarunkowań, które nadały kierunek aktywności jednostki, grupy, narodu. Przeszłość składa się z faktów, które zostały zapamiętane, oraz tych, które uległy zapomnieniu albo uznano je za niewygodne, oczywiste lub nikomu niepotrzebne i przez to bezwartościowe. Historyk zamierzający zrekonstruować obraz przeszłości w możliwie pełnej formie musi pochylić się również nad „przemilczeniami”, motywami ukrytymi, a czasem nieuświadomionymi. Odrzucenie w badaniach nad historią społeczną i biografistyką źródeł o charakterze prywatnym lub prywatności dotyczących może doprowadzić do zniekształceń, utrwalenia pośmiertnych legend bohaterów, którzy z racji sprawowanych funkcji, ról, jakie odegrali w określonym czasie, sukcesów lub porażek w ważnych momentach dziejowych, ukazywani są wyłącznie przez pryzmat aktywności publicznej. „Etykiety”, jakie nadali im współcześni lub biografowie, zostają wówczas przekształcone w mity i stereotypy, a z pola widzenia traci się indywidualne uwarunkowania, motywy zakonspirowane przed „publicznością” lub te o charakterze socjokulturowym i intymnym. Badacze przemian społeczno-kulturowych na ziemiach polskich w dobie rozbiorów coraz częściej sięgają do źródeł prywatnych, co przynosi ciekawe z poznawczego punktu widzenia wyniki i otwiera nowe perspektywy. Życie prywatne jest bowiem fragmentem społecznego procesu – determinuje je poziom rozwoju cywilizacyjnego, sytuacja polityczna, model kulturowy, świadomość historyczna etc. W prezentowanym tomie proponujemy czytelnikom odświeżone spojrzenie na Polaków w XIX stuleciu poprzez ukazanie w nowym świetle grup społecznych, reinterpretacje znanych lub rekonstrukcję dotąd niezidentyfikowanych rysów biograficznych oraz fragmentów życiorysów ze szczególnym uwzględnieniem prywatnych uwarunkowań karier.

Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak, Kariera w optyce prywatności – wprowadzenie            7

 

Kariera w kręgach wojskowych i politycznych

 

Krzysztof Marchlewicz, Generał Jan Nepomucen Umiński (1778–1851). Biografia jeszcze ciekawsza      19

Rafał Dobek, Ludwik Wołowski (1810–1876): potomek Eliszy Szora, polski powstaniec, francuski senator           29

Tomasz Osiński, „W przypadku zaś takim gdyby zeznający poszedłszy na wojnę zginął”. Wojskowi wśród klientów notariuszy lubelskich i zamojskich w latach 1810–1814  45

Jolanta Załęczny, Prywatność zdominowana przez służbę – życie prywatne w cieniu kariery rosyjskiego prezydenta polskiej Warszawy (w świetle jego dziennika)   57

 

Kariery ludzi talentu – w przestrzeni sztuki, literatury i nauki

 

Małgorzata Gumper, Polityk, kompozytor… ojciec – mniej znane oblicze Michała Kleofasa Ogińskiego, ukazane w listach do córki z lat 1827–1833      75

Aldona Łyszkowska, „Każdego dnia cenię szlachetność i wzniosłość jego charakteru, świętość i piękno jego myśli”. Zygmunt Krasiński w świetle listów żony Elizy z Branickich Krasińskiej       101

Marta Chudecka, Prywatność w cieniu publiczności. Apolinary Kątski – wirtuoz skrzypiec carskiego dworu        117

Wojciech Paduchowski, Między miłością braterską a samotnością – młodość Józefa Dietla, przyszłego prezydenta miasta Krakowa             131

Urszula Klemba, Życie prywatne i działalność naukowa Stanisława Szczepana Zaleskiego (1858–1923)  143

Kinga Fink, Muzyczna działalność Stanisława Bursy we Lwowie w latach 1888–1901 w świetle jego korespondencji       155

Romuald Rydz, Tatry i Zakopane – miejsce rekreacji i wypoczynku polskich elit w drugiej połowie XIX wieku    169

 

Kariery na niwie zawodowej

 

Wojciech Jerzy Górczyk, Baron Franciszek Girardot. Francuski lekarz emigrantem zarobkowym w Królestwie Polskim  199

Marta Milewska, Lekarz, kariera i opieka medyczna w drugiej połowie XIX wieku           223

Jarosław Kita, Nieudana kariera pierwszego łódzkiego przemysłowca  239

Anna Czerniecka-Haberko, Karolina Studnicka-Mariańczyk, August Ostrowski – ziemianin, obywatel    255

 

Kobieta wobec kariery – trudna sztuka kompromisu

 

Maria Korybut-Marciniak, Męskie kariery – kobiece troski. Żony Polaków urzędników z guberni północno-zachodnich. Przypadek Anny Krydel               271

Kinga Raińska, Wpływ kariery zawodowej kobiet na życie rodzinne w XIX wieku na przykładzie trzech wybitnych postaci: Marii Skłodowskiej-Curie, Marii Szymanowskiej oraz Elizy Orzeszkowej              291

Anna Śmiechowicz, Karolina Kocięcka – zapomniana cyklistka z Warszawy (przełom XIX i XX wieku)      317

Anita Napierała, „Będę pożyteczną… Wytrwam”. Kariera Teodory Krajewskiej (1854–1935) w świetle wspomnień i relacji prasowych         329

 

Bibliografia (wybór)       343

  • Tytuł: Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Kariera w optyce prywatności. Tom 9
  • Autor: Jarosław Kita, Maria Korybut-Marciniak
  • ISBN: 978-83-8142-847-7, 9788381428477
  • Data wydania: 2021-03-04
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_1zcy
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego