Helion


Szczegóły ebooka

Charakterystyka genologiczna telewizyjnego magazynu sportowego

Charakterystyka genologiczna telewizyjnego magazynu sportowego


Autor podejmuje zadanie przyjrzenia się wypowiedziom medialnym reprezentującym gatunek, który można określić jako telewizyjny magazyn sportowy „na żywo”. Przyjętą tu perspektywą, niestosowaną dotąd w genologii, jest gramatyka komunikacyjna, rozwijana przez Aleksego Awdiejewa i Grażynę Habrajską, nawiązująca m.in. do prac takich autorów, jak Michael Alexander Kirkwood Halliday, John Austin, John Searle oraz, w mniejszym zakresie, Dan Sperber i Deirdre Wilson. Istotą zastosowanego podejścia jest przekonanie, że każdy tekst potencjalnie może być potraktowany zarówno jako ciąg mikroaktów mowy, jak i całościowy komunikat, będący makroaktem realizującym określony wzorzec gatunkowy. Gatunek zaś jest w tym ujęciu rozumiany jako uogólniony, standardowy scenariusz, według którego poszczególne teksty są komponowane przez nadawców oraz interpretowane przez odbiorców.

Ze Wstępu

Wstęp            7

 

CZĘŚĆ I. PODSTAWY TEORETYCZNE        13

 

Rozdział 1. Gatunek – przegląd stanowisk teoretycznych      15

1.1. Kognitywizm w genologii          23

1.2. O nieoznaczoności gatunkowej tekstów           33

1.3. Podejścia pragmatyczne w genologii     35

1.4. Akt mowy a gatunek      40

1.5. Komunikatywizm w genologii   42

 

Rozdział 2. Gatunek jako standardowy scenariusz      53

  1. Scenariusz gatunkowy jako obiekt badawczy    58
  2. Scenariusz genologiczny telewizyjnego magazynu sportowego „na żywo”       64
   1. Sekwencja scen w telewizyjnym magazynie sportowym „na żywo”  64
   2. Kolejność elementów strukturalnych      77
   3. Uczestnicy telewizyjnego magazynu sportowego „na żywo”             102
   4. Warunki uruchamiające skrypt           105
   5. Rezultat scenariusza   109

 

CZĘŚĆ II. POZIOMY KOMUNIKACYJNE GATUNKU      111

 

Rozdział 3. Poziom ideacyjny scenariusza genologicznego  113

  1. Operatory ideacyjne       119
   1. Tytuły       120
   2. Tytuły materiałów dodatkowych 121
   3. Zmiana tematu     123
   4. Zajawki zawartości wydania        126
   5. Prezentacja uczestników  127
   6. Aktualizacja czasowa scenariusza           129
   7. Operatory sensu indeksalnego     130
  2. Struktura sensu ideacyjnego w scenariuszu genologicznym      133
  3. Kompresja i kondensacja sensu ideacyjnego     141
   1. Kompresja i kondensacja na poziomie scenariusza genologicznego       144

 

Rozdział 4. Poziom interakcyjny scenariusza genologicznego         149

  1. Typy kontaktów językowych w gramatyce komunikacyjnej a scenariusz genologiczny           151
   1. Typy kontaktów językowych między uczestnikami programu    153
   2. Typy kontaktów językowych między uczestnikami programu a widzami           166
  2. Układ interakcyjny telewizyjnego magazynu sportowego „na żywo”   169
   1. Diada interakcyjna           170
  3. Operatory interakcyjne  175
   1. Operatory interakcyjne w telewizyjnych magazynach sportowych „na żywo”   178
  4. Strategie interakcyjne w telewizyjnym magazynie sportowym „na żywo”        190
   1. Strategie informacyjno-weryfikacyjne      193
   2. Strategie aksjologiczno-emotywne           196
   3. Strategie behawioralne     198

 

Rozdział 5. Poziom  organizacji dyskursu w scenariuszu genologicznym  203

  1. Operatory organizacji przekazu informacyjnego w telewizyjnym magazynie sportowym „na żywo”  203
   1. Operatory dyskursu          204
   2. Operatory metatekstowe  209
   3. Operatory organizacji treści         213
  2. Stylistyczny aspekt poziomu organizacji dyskursu        217

 

W ramach podsumowania     221

 

Literatura      233