Szczegóły ebooka

Bezpieczeństwo i stabilność systemu finansowego. Perspektywa makro- i mikroekonomiczna

Bezpieczeństwo i stabilność systemu finansowego. Perspektywa makro- i mikroekonomiczna

Iwona Dorota Czechowska, Joanna Maria Stawska, Radosław Witczak

Ebook

Bezpieczeństwo i stabilność finansową na poziomie makro- i mikroekonomicznym tworzy wiele wzajemnie powiązanych komponentów, na które oddziałują liczne czynniki. Holistyczne podejście do bezpieczeństwa finansowego zaprezentowane w książce należy uznać za oryginalne. W opinii autorów bezpieczeństwo finansowe państwa jest tworzone przez instytucje nadzorcze i sieć bezpieczeństwa finansowego, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i bezpieczeństwo konsumenta na rynku usług finansowych. Po globalnym kryzysie finansowym, który obnażył wiele słabości współczesnego świata finansów i nadzoru nad nim ze strony państwa, nastąpiła zmiana paradygmatu regulacyjno-nadzorczego w zakresie ochrony konsumenta usług finansowych. Obecnie na polskim rynku wydawniczym nie ma publikacji, która obejmowałaby tak szeroki zakres zagadnień, jaki zaproponowali autorzy w tej monografii. Na uwagę zasługuje również aktualność prezentowanych treści w zakresie polityki fiskalnej i monetarnej w kontekście pandemii COVID-19 oraz zachwiania podwalin systemów finansowych i gospodarek narodowych.

Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Waliszewskiego, prof. UEP

Wstęp   9

 

Rozdział 1. Kształtowanie bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego poprzez politykę pieniężną i fiskalną  13

1.1. Wstęp          13

1.2. Polityka pieniężna i polityka fiskalna a stabilność i bezpieczeństwo systemu finansowego             17

1.3. Stabilność i bezpieczeństwo systemu finansowego – wybrane mierniki gospodarcze         28

1.4.         Przykłady działań antykryzysowych wpływających na stabilność systemu finansowego w ramach polityki pieniężnej i fiskalnej    45

1.5.         Podsumowanie               64

 

Rozdział 2. Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w Polsce a wybrane instrumenty ordynacji podatkowej    67

2.1. Wstęp          67

2.2. Rozstrzyganie wątpliwości na rzecz podatnika         68

2.3. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania          71

2.4. Interpretacje prawa podatkowego

   1. Indywidualne interpretacje podatkowe          80
   2. Ogólne interpretacje podatkowe        80
   3. Utrwalona praktyka    86

2.5. Blokada rachunku bankowego w ramach STIR          89

2.6. Wykorzystanie regulacji dotyczących szacowania podstawy opodatkowania do kwestionowania kosztów podatkowych                91

2.7. Podsumowanie       106

 

Rozdział 3. Bezpieczeństwo jako wyzwanie systemu ochrony konsumenta na rynku finansowym         109

3.1. Wstęp          109

3.2. Bezpieczeństwo  finansowe – aspekt definicyjny   110

3.3. Regulacje ochrony konsumenta na rynku finansowym, w tym bankowym 119

3.4. Nowy paradygmat regulacyjny i zasady systemu ochrony konsumenta na rynkach finansowych    124

3.5. Zagrożenia, kaskada problemów i ich rozwiązania 132

3.6. Ignorancja finansowa po stronie konsumentów     149

3.7. Podsumowanie       159

 

Zakończenie      163

Bibliografia        173

Spis schematów i wykresów      197

Spis tabel            199

 • Tytuł: Bezpieczeństwo i stabilność systemu finansowego. Perspektywa makro- i mikroekonomiczna
 • Autor: Iwona Dorota Czechowska, Joanna Maria Stawska, Radosław Witczak
 • ISBN: 978-83-8220-384-4, 9788382203844
 • Data wydania: 2021-03-05
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_1zei
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego