Helion


Szczegóły ebooka

Historia najnowsza w literaturze i kulturze a edukacja polonistyczna

Historia najnowsza w literaturze i kulturze a edukacja polonistyczna


W budowaniu tożsamości młodych ludzi i określaniu przez nich celów życiowych ogromnie ważne jest poczucie zakorzenienia w przeszłości, czerpanie z niej tego, co wartościowe, a zarazem krytyczne podejście do historycznych grzechów, wypaczeń i zaniechań. Autorzy XXX tomu serii „Edukacja Nauczycielska Polonisty”, podejmując tematykę obecności historii najnowszej na lekcjach języka polskiego, nie piszą jedynie o kulturowych i literackich sposobach poznawania przeszłości dalszej i bliższej, lecz także – a może przede wszystkim – o zdobywaniu narzędzi rozumienia teraźniejszości. Ważne jest, by nauka historii i kształcenie literackie wpisywały się w szczególną edukację ku wrażliwości, solidarności i empatii, która nie pozwala na zobojętnienie wobec wszelkich przejawów dyskryminacji, poniżania i umniejszania wartości innych ludzi, wobec postaw rasistowskich i antysemickich, wobec nieczułości i bezduszności, które prowadzą do dziejowych katastrof. 

 

Zgromadzone w tomie artykuły dowodzą, że każdy polonista może znaleźć własny klucz do przekazania młodym ludziom w interesującej formie nie tylko wiedzy historycznej, ale także uniwersalnych wartości. Poszukiwanie prawdy, obrona wolności, uważność w obliczu manipulacji pomagają bowiem uniknąć pułapek i błędów, przed którymi ostrzega nas historia.

 

* * *

 

Jestem głęboko przekonana, że zawarte w tomie artykuły będą dobrze służyły realnym potrzebom praktyki polonistycznej; że zachęcą nauczycieli do opracowywania i weryfikowania własnych koncepcji tematyczno-problemowych, w których najnowsze dzieje zwiążą się lepiej niż dotąd z formacyjnymi potrzebami społeczeństwa obywatelskiego.

 

Z recenzji prof. dr hab. Zofii Budrewicz 

• Młodzi i szkolna polonistyka wobec niedalekiej przeszłości [Anna Janus-Sitarz, Agnieszka Kania] 

OBRAZ PRZEŁOMÓW POLITYCZNYCH W LITERATURZE I FILMIE

• Historia od II wojny w edukacji polonistycznej. Próba rozpoznania [Agnieszka Kania] 

• Stan wojenny w literaturze swojego czasu [Krzysztof Biedrzycki]

• Uwikłani w historię, czyli jakie możliwości dydaktyczne daje Wroniec Jacka Dukaja

[Ewa Nowak] 

• Doświadczenia stanu wojennego i współczesne migracje na lekcjach z licealistami. Czy solidarność jest (jeszcze) możliwa? [Agnieszka Kania] 

• Znośny tragizm bytu. Filmowa wizja PRL-u. Ujęcie dydaktyczne [Witold Bobiński] 

 

PRL W NAJNOWSZEJ LITERATURZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

• (Nie)pamięć PRL-u. Literatura dziecięca i młodzieżowa wobec najnowszej historii Polski

[Małgorzata Chrobak] 

• „Świat był ten sam, ale nie taki sam”. Polskie lata 70. i 80. XX wieku w trzech powieściach dla młodzieży [Krystyna Zabawa] 

• Zanim w marzeniach nastolatków pojawił się tablet… Dorastanie w PRL-u z perspektywy twórców najnowszej literatury młodzieżowej [Martyna Jelonek] 

 

POLSKO-ŻYDOWSKIE „UZDRAWIANIE RELACJI”

• Proza Irit Amiel wobec „sublokatorstwa” jako kategorii kulturowej („osmaleni” wobec „sublokatorek” i „sublokatorów”) [Agata Patalas] 

• Schulzowskie konteksty na lekcjach języka polskiego [Anna Sałatarow] 

• Żydowska przeszłość Łodzi na kartach Fabryki muchołapek Andrzeja Barta. Dydaktyczny wymiar postpamięci [Małgorzata Kulik]

• Marzec ’68 w kontekście żydowskim a edukacja polonistyczna [Joanna Cymanowska-Gołdyn] 

 

O PRL-U W LITERATURZE I KULTURZE NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO

• Polski plakat propagandowy – esencja historii najnowszej w słowie i obrazie [Bartosz Benduch] 

• Czy warto stawiać na Tolka Banana? Dziedzictwo literatury PRL-u we współczesnej szkole [Biserka Čejović]

• Historia najnowsza, gry planszowe i lekcje języka polskiego [Aleksandra Dziubdziela] 

• Polifonia świadectw o wydarzeniach w Stoczni Gdańskiej. Jak łączyć edukację o mediach z problematyką historii najnowszej [Klaudia Mucha] 

• Film Popiełuszko. Wolność jest w nas, czyli ze współczesną młodzieżą o wolności w PRL-u i dzisiaj [Marianna Szumal] 

 

HISTORIA W JĘZYKU

• Refleksje podsumowujące na stulecie kształcenia językowego w odrodzonej polskiej szkole

[Jadwiga Kowalikowa]