Helion


Szczegóły ebooka

Język kluczem do kraju. Podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców poziom C1/C2

Język kluczem do kraju. Podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców poziom C1/C2


Podręcznik dla obcokrajowców uczących się języka polskiego na poziomach C1/C2.

Część II serii, która jest owocem wieloletnich doświadczeń Autorki w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego studentów Erasmusa i uczestników programów międzynarodowych  Centrum Kultury i Języka Polskiego w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pozwala osiągnąć najwyższy poziom kompetencji językowej, a także poznać polską kulturę i zycie w Polsce.

Podręcznik oferuje:

• Różnorodne, starannie dobrane, inspirujące teksty prasowe, literackie i satyryczne, dokumenty i pisma urzędowe, skecze kabaretowe, prezentacje zdjęć i projektów artystycznych, piosenki pomagające zapoznać się ze słownictwem z różnych dziedzin i zagadnień, w tym słownictwem literackim i potocznym.

• Liczne ćwiczenia różnego typu pozwalające nie tylko wzbogacić zasób słownictwa (leksyki i frazeologii), ale również wyćwiczyć różne formy wypowiedzi, w tym formułowania pism urzędowych.

• Ćwiczenia gramatyczne dotyczące zagadnień sprawiających trudności na poziomie zaawansowanym wraz z przejrzystym omówieniem teorii.

• Zadania indywidualne i zespołowe, gry i zabawy językowe.

• Tematy dyskusji i wypracowań.

• Klucz do ćwiczeń pozwalający na samodzielne korzystanie z podręcznika.

• Możliwość wykorzystania ćwiczeń leksykalnych, frazeologicznych i gramatycznych także na zajęciach z kultury języka polskiego i poprawności językowej z polskimi uczniami szkół średnich oraz studentami.

Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I. Praca, lenistwo i sprawy różne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Żadna praca nie hańbi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. Dokumenty, pisma, pisemka..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
II. Być czy mieć?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
III. Świat, w którym żyjemy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
IV. W pogoni za marzeniami, w pogoni za ideałem.. . . . . . . . . . . . . . 177
1. Dziecięce marzenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
2. Marzenie o urodzie i szczęściu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
3. W pogoni za eliksirem długowieczności. . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
4. W poszukiwaniu lepszego życia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
V. Podróże bliskie i dalekie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
1. Podróże kształcą.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
2. Bliżej gwiazd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
3. Podmorskie podróże.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
VI. Gramatyka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
1. Czasowniki z prefiksami.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
2. Czasowniki odimienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
3. Liczebniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
4. Odmiana polskich imion i nazwisk .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
5. Ćwiczenia z rzeczownikami.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
5.1. Dopełniacz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
5.2. Biernik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
5.3. Biernik czy dopełniacz?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
5.4. Różne problemy z rzeczownikami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
6. Wyrazy złożone.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
7. Spójniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
VII. Klucz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Indeks gramatyczny
Zagadnienia gramatyczne w ćwiczeniach:
(rozdział / nr ćwiczenia)
Czasowniki (ćwiczenia różne, m.in. rekcja): I / ćw. 10-15, 20 a); III / ćw. 12; IV / ćw. 58, 66; V /
ćw. 3, 16
Czasowniki odimienne (teoria: VI.2): V / 29, 70; VI / ćw. 20-30
Czasowniki z prefiksami (teoria: VI.1): I / ćw. 16, 17; II / ćw. 16 a); III / ćw. 57; V / ćw. 44, 70; VI /
ćw. 1-19
Imiesłowy: I / ćw. 13, 14
Liczebniki (teoria: VI.3): II / ćw. 38; V / ćw. 42; VI / ćw. 31-39
Nazwy zawodów i ich wykonawców: I / ćw. 9, 20 b) i c), 21
Odmiana i formy imion i nazwisk polskich (teoria: VI.4): III / ćw. 67-71; VI / ćw. 40-43
Przyimki: I / ćw. 28; II / ćw. 5, 14, 35; III / ćw. 44, 53; V / ćw. 53, 64
Przymiotniki (w tym szyk przydawki przymiotnej): II / ćw. 15, 28; III / ćw. 14
Rzeczowniki (ćwiczenia różnego typu) (teoria: VI.5): II / ćw. 17, 56; IV / ćw. 66; V / ćw. 64; VI /
ćw. 44-51
Spójniki (teoria: VI.7): II / ćw. 57; V / ćw. 71; VI / ćw. 54-60
Wyrazy złożone (teoria: VI.6): I / ćw. 38; IV / ćw. 49, 59; V / ćw. 69; VI / 52, 53.

  • Tytuły: Język kluczem do kraju. Podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców poziom C1/C2
  • Autor: Elżbieta Zarych
  • ISBN Ebooka: 978-83-65283-77-1, 9788365283771
  • Data wydania: 2021-04-01
  • Identyfikator pozycji: e_20ef
  • Kategorie:
  • Wydawca: Nowela