Helion


Szczegóły ebooka

 
Analiza uwarunkowań gospodarczych i społecznych funkcjonowania rosyjskich okręgów federalnych. Podręcznik akademicki

Analiza uwarunkowań gospodarczych i społecznych funkcjonowania rosyjskich okręgów federalnych. Podręcznik akademicki


Federacja Rosyjska jako największe pod względem powierzchni państwo świata jest krajem wielonarodowościowym, na terytorium którego funkcjonuje osiemdziesiąt pięć podmiotów, w tym dwadzieścia dwie republiki, dziewięć krajów, czterdzieści sześć obwodów, trzy miasta o znaczeniu federalnym, jeden obwód autonomiczny oraz cztery okręgi autonomiczne. Jest ona państwem o bardzo wysokim stopniu urbanizacji, posiada jedną z największych światowych gospodarek, dysponując największymi na świecie zasobami naturalnymi i źródłami energii.

W publikacji skoncentrowano się na problematyce rozwoju społeczno­ekonomicznego Federacji Rosyjskiej oraz dokonano szczegółowej analizy i syntezy wewnętrznych mechanizmów kształtujących procesy gospodarcze poszczególnych okręgów federalnych Rosji. Książka składa się z czterech rozdziałów. Każdy jest zwieńczony podsumowaniem, pytaniami odnoszącymi się do informacji w nim zawartych oraz zadaniami bazującymi na zagadnieniach omówionych w pracy.

Podręcznik jest adresowany do studentów studiów ekonomicznych pierwszego I drugiego stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych na kierunkach ekonomia, zarządzanie, nauki polityczne. Może także służyć jako cenny materiał źródłowy dla szerokiego grona odbiorców zainteresowanych rozwojem społeczno-ekonomicznym Federacji Rosyjskiej oraz prowadzeniem działalności gospodarczej w Rosji.

Wstęp            7

 

Rozdział 1. Położenie geograficzne i ludność Rosji oraz podmioty Federacji Rosyjskiej            9

  1. Położenie geograficzne Federacji Rosyjskiej         9
  2. Ludność Federacji Rosyjskiej        12
  3. Podział administracyjny Federacji Rosyjskiej        15
  4. Okręgi federalne w Rosji  16
  5. Makroregiony i perspektywiczne centra wzrostu ekonomicznego Federacji Rosyjskiej     27

 

Rozdział 2. Charakterystyka podmiotów Federacji Rosyjskiej oraz rosyjskich przedsiębiorstw i osób prawnych           35

  1. Charakterystyka podmiotów Federacji Rosyjskiej z podziałem na okręgi federalne          35
  2. Przedsiębiorstwa i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą w Rosji    43
  3. Podział przedsiębiorstw i osób prawnych ze względu na rodzaj działalności gospodarczej            46

 

Rozdział 3. Formy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej       61

  1. Formy prawno-organizacyjne       61
  2. Podział przedsiębiorstw i osób prawnych ze względu na formę własności            75

 

Rozdział 4. Obrót przedsiębiorstw i osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w Rosji  91

  1. Obrót przedsiębiorstw i osób prawnych w podziale ze względu na rodzaj działalności gospodarczej         91
  2. Podział obrotów przedsiębiorstw i osób prawnych ze względu na formę własności          120

 

Zakończenie   135

 

Bibliografia     137

 

Spis rysunków i tabel  139