Helion


Szczegóły ebooka

Z dziejów leksykografii polsko-łacińskiej. Szkice o słownikarzach i słownikach (XVII-XIX w.)

Z dziejów leksykografii polsko-łacińskiej. Szkice o słownikarzach i słownikach (XVII-XIX w.)


Praca jest cenna m.in. dlatego, że chroni od zapomnienia leksykografów, którzy nie zasłużyli na to, aby o ich istnieniu wiedziała tylko garstka filologów (zapewne głównie filologów klasycznych). Pamiętać bowiem należy, że w dawnym systemie edukacji nauczanie łaciny ułatwiało także kształtowanie sprawności językowej użytkowników polszczyzny, gdyż dużo czasu poświęcano na tłumaczenia z łaciny na polski i z polskiego na łacinę.

Poszczególne podrozdziały monografii zasługują na szczególne uznanie z powodu ogromu faktów, korekt biograficznych i księgoznawczych, opinii o poszczególnych słownikach – pochodzących nawet z kilku stuleci, uwag leksykografów o poprzednikach, wypowiedzi o polszczyźnie słowników itd. Rozmaite informacje o leksykografach – zwłaszcza wskazujące na ich „życiorysy językowe" – będą przydatne w badaniach nad polszczyzną słowników. Wartościowe są liczne fotokopie stron tytułowych słowników, kart części hasłowych słowników, podobizny leksykografów. Z monografii będą korzystali historycy leksykografii polsko-łacińskiej oraz historycy języka polskiego.

Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Lewaszkiewicza

Wprowadzenie               7

    Z historii leksykografii polsko-łacińskiej            9

    Leksykografia łacińsko-polska i polsko-łacińska w badaniach językoznawczych            20

    Cel i założenia opracowania   23

    Bibliografia     27

 

Szkice o słownikarzach i słownikach      37

Brzezwicki — bohater komedii pomyłek              37

    Bibliografia     50

Knapiusz — słownikarz nad słownikarzami         53

    Bibliografia     82

Woronowski — najlepszy kompilator Thesaurusa           97

    Aneks: Do Jaśnie Wielmożnego Jegomości, Pana Rafała Gajewskiego, kasztelana rogozińskiego         104

    Bibliografia     112

Litwiński — iskra geniuszu zawieruszona w przeszłości 115

    Bibliografia     125

Trojański — spalona próba detronizacji Knapiusza          129

    Bibliografia     151

Bielikowicz — leksykograf, który przegrał z czasem        157

    Bibliografia     186

Dziewiętnastowieczni autorzy słowników szkolnych — mistrzowie drugiego planu        193

    Aneks: Wykaz zbiorów ćwiczeń do nauki języka łacińskiego zawierających pomoce o charakterze leksykograficznym oraz samoistnych słowników szkolnych         209

    Bibliografia     224

 

Zakończenie      227

 

Bibliografia        233

 

Spis ilustracji    235

 

Indeks osób       239