Helion


Szczegóły ebooka

Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa farmaceutycznego

Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa farmaceutycznego

Książka stanowi pierwsze na krajowym rynku wydawniczym całościowe opracowanie poświęcone zarządzaniu ryzykiem w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa farmaceutycznego. Zagadnienia zostały przedstawione w konwencji odpowiadającej rzeczywistemu procesowi zarządzania ryzykiem. Ułatwia to czytelnikowi zrozumienie krytycznych problemów i obszarów występujących w łańcuchu dostaw kształtujących system zarządzania ryzykiem w specyfice przedsiębiorstwa farmaceutycznego. Zaprezentowane rozważania teoretyczne są wzbogacone odniesieniami do praktycznych instrumentów zarządzania ryzykiem w postaci formuł obliczeniowych. które mogą być bezpośrednio wykorzystane przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw.

Adresatami publikacji są pracownicy naukowi i studenci kierunków ekonomicznych oraz pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach produkcyjnych, a zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym.

Wykaz skrótów i terminów      7

 

Wstęp               9

 

Rozdział 1. Procesy charakterystyczne dla farmaceutycznego łańcucha dostaw            11

  1. Ryzyko w zarządzaniu łańcuchem dostaw               11
  2. Zarządzanie ryzykiem w kontekście struktury procesu wytwarzania           13
  3. Indeksacja i klasyfikacja danych fundamentem integracji informacji w przedsiębiorstwie               16
  4. Analiza stanu zapasów. Zapas zwolniony, zapas ogółem   20
  5. Historia stanów magazynowych   21
  6. Zapas nadmierny 27
  7. Czasy i etapy produkcji     29
  8. Proces analityki ABC           32
  9. Szacowanie poziomu sprzedaży – prognoza           34

 

Rozdział 2. Analiza fundamentalna ryzyka planowania produkcji         43

  1. Odpowiedzialność wobec prognozy i tworzenie relacji opartych na zaufaniu         43
  2. Analiza porównawcza sytuacji bieżącej i prognozy              46
  3. Wpływ zmiany prognozy na proces wytwarzania 52
  4. Zapas pomiędzy produkcjami        62
  5. Zapas bezpieczny, czyli prognozowanie błędu prognozy  64
  6. Zapas rotujący powiększony o zapas bezpieczny wobec zmienności sprzedaży     65
  7. Zapas rotujący powiększony o zapas bezpieczny wobec zmienności prognozy      68
  8. Zapas rotujący powiększony o zapas bezpieczny wobec różnicy sprzedaży i prognozy       70

 

Rozdział 3. Zaawansowane metody oceny i analizy czynników ryzyka planowania produkcji 73

  1. Rotacja rzeczywista jako wskaźnik oceny zapasów              73

3.2. Zapas wynikający z trendu sprzedaży          77

  1. Automatyczne raporty sytuacyjne              79
  2. Zapas bezpieczny ABC sprzedaży 83
  3. Zapas bezpieczny ABC różnic sprzedaży i prognozy             86
  4. Zapas bezpieczny ABC nadwyżek sprzedaży do prognozy                87
  5. Zintegrowany zapas bezpieczny   90
  6. Analizy sezonowości          92
  7. Prognoza zintegrowana    96

 

Rozdział 4. Ryzyko w planowaniu produkcji z perspektywy zarządzania łańcuchem dostaw    101

  1. Popyt zależny – zapotrzebowania surowcowe      101
  2. Popyt zależny jako czynnik ryzyka braku produktu              114
  3. Kalendarz dostaw i harmonogramu produkcji        120
  4. Ryzyko przekroczenia maksymalnego obciążenia linii produkcyjnej            126
  5. Ryzyko przekroczenia maksymalnego obciążenia linii produkcyjnej w strukturze hierarchicznej   144
  6. Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego wypełnienia magazynu     153

 

Rozdział 5. Zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw wytwórcy farmaceutycznego – analiza ex post      165

  1. Zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw – stany dzienne   165
  2. Zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw przy innych parametrach zarządzania        167
  3. Analityka prognoz historycznych  170
  4. Automatyzacja analityki prognoz i planów produkcji           182
  5. Analityka historycznych planów produkcji               186
  6. Analityka wpływu czynników historycznych            188

 

Zakończenie    191

Bibliografia       193

Spis wzorów    199

Spis ilustracji   203

Spis wykresów               205

Spis tabel          207

 • Tytuł: Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa farmaceutycznego
 • Autor: Zbigniew Galar, Adam Sadowski
 • ISBN Ebooka: 978-83-8220-346-2, 9788382203462
 • Data wydania ebooka: 2021-06-01
 • Identyfikator pozycji: e_2267
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego