Szczegóły ebooka

Bezpieczeństwo publiczne Federacji Rosyjskiej. Analiza wybranych kategorii przestępstw unormowanych w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej

Bezpieczeństwo publiczne Federacji Rosyjskiej. Analiza wybranych kategorii przestępstw unormowanych w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej

Natasza Duraj

Ebook

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego stanowi warunek konieczny utrzymania pożądanego stanu w państwie, który przejawia się w zapobieganiu czynom wymierzonym w dobro kraju, porządek publiczny oraz życie, zdrowie i mienie jego obywateli. Jest to jedno z najważniejszych zadań każdego państwa, a jego ochrona stanowi jedno z najstarszych zadań publicznych, związanych z podstawową funkcją władzy publicznej.

W publikacji zaprezentowano szereg istotnych zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego w Rosji. Monografia zawiera analizę postanowień Konstytucji Federacji Rosyjskiej, Koncepcji bezpieczeństwa publicznego w Federacji Rosyjskiej oraz rosyjskiego Kodeksu karnego, a część empiryczna pracy oparta została na analizie materiałów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej oraz rosyjskiej Prokuratury Generalnej.

Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką kształtowania szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, jak również do studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na kierunkach bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie oraz ekonomia.

Wstęp               7

 

Rozdział 1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa publicznego          9

 1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa publicznego              9
  1. Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w polskiej literaturze przedmiotu               9
  2. Pojęcie i istota bezpieczeństwa publicznego w rosyjskiej literaturze przedmiotu             10
  3. Koncepcja bezpieczeństwa publicznego w Federacji Rosyjskiej 12
 2. Pojęcie i istota bezpieczeństwa publicznego. Przestępczość              16
  1. Unormowanie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej 16
  2. Przestępczość w Federacji Rosyjskiej     27
   1. Popełnione przestępstwa i ich sprawcy       28
   2. Społeczna charakterystyka przestępczości w Rosji 29

 

Rozdział 2. Wybrane przestępstwa, unormowane w Rozdziale 24 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej „Przestępstwa  przeciwko  bezpieczeństwu publicznemu”     37

2.1. Przestępstwa o charakterze terrorystycznym          37

  1. Przestępstwa związane z nielegalnym obrotem bronią i amunicją oraz materiałami i urządzeniami wybuchowymi      45

2.3. Przestępstwa o charakterze chuligańskim 56

 

Rozdział 3. Wybrane przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, unormowane w Rozdziałach 25–28 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej 61

  1. Przestępstwa związane z nielegalnym obrotem środkami narkotycznymi i substancjami psychotropowymi             61
  2. Przestępstwa ekologiczne, przestępstwa związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa ruchu i eksploatacji środków transportu oraz przestępstwa w sferze informacji komputerowych          70
   1. Przestępstwa ekologiczne, popełnione na terytorium Federacji Rosyjskiej    70
   2. Przestępstwa związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa ruchu i eksploatacji środków transportu            74
   3. Przestępstwa w sferze informacji komputerowych    77

 

Zakończenie    81

Bibliografia       83

Spis tabel          95

Aneks 97

 • Tytuł: Bezpieczeństwo publiczne Federacji Rosyjskiej. Analiza wybranych kategorii przestępstw unormowanych w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej
 • Autor: Natasza Duraj
 • ISBN: 978-83-8220-519-0, 9788382205190
 • Data wydania: 2021-06-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_22b7
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego