Helion


Szczegóły ebooka

 
Apokryficzność i ekfrastyczność jako komplementarne poetyki intertekstualne

Apokryficzność i ekfrastyczność jako komplementarne poetyki intertekstualne


We wszystkich przywołanych w książce tekstach da się zaobserwował podstawową łączącą je kwestię (można ją dostrzec także w innych utworach mierzących się z kanonem): każdy z nich dotyczy szeroko pojmowanej utraty „niewinnego spojrzenia” na wizualne pre-teksty, sposoby myślenia, których są wytworami, kanoniczne interpretacje, a także na idealizowanie i fetyszyzowanie samych obrazów, ich twórców oraz bohaterów. Apokryficzne prze-pisywanie dzieł sztuki – co jedynie pozornie oczywiste – ułatwia postrzeganie ich jako przedmiotów nie tylko estetycznych, ale także (a może nawet przede wszystkim) jako przedmiotów nacechowanych etycznie.

Z Zakończenia

Wstęp     11

 

Wprowadzenie   15

Apokryficzność         17

 1. Od „hermeneutycznego wymiaru” do „dywersyjnego potencjału apokryfu”            24
 2. Refokalizacja jako strategia apokryficznego prze-pisywania 26
 3. Apokryficzność — rekapitulacja        35

Ekfrastyczność          37

 1. Dywersyjny potencjał ekfrazy           45
 2. Ekfrastyczność i apokryficzność: rozwijanie „zalążka narracyjnego impulsu”         50
 3. „Prawdziwa wersja wydarzeń” — prozopopeja i refokalizacja w tekstach ekfrastycznych              60
 4. „Uwspółcześniona mentalność” w apokryficznych tekstach ekfrastycznych           68

Apokryficzność i ekfrastyczność: komplementarności         73

 1. Ekfrastyczne apokryfy           74
 2. Apokryficzne ekfrazy 75

Intertekstualność        78

 

Rozdział I: Refokalizacja w apokryficznych ekfrazach i ekfrastycznych apokryfach, czyli od narcystycznej identyfikacji do zdystansowanej uważności      83

Lekcja anatomii według Jacka Dehnela          90

Lekcja anatomii według Jacka Kaczmarskiego           95

Lekcja anatomii według Niny Siegal   101

Lekcja anatomii według W.G. Sebalda           111

 

Rozdział II: W świecie obrazu   121

Jak się opowiada o „obrazie nie-do-powiedzenia” — Kobieta w oknie Joyce Carol Oates    125

Przypowieść o ślepcach, czyli punkt widzenia niewidzących — o Upadku ślepców Gerta Hofmanna         141

 1. „Odzyskana” perspektywa ślepców      142
 2. Malarz w perspektywie ślepców i ślepcy w perspektywie Malarza     155

Różne formy ekfrastyczności w apokryficznej powieści biograficznej o malarzu (na przykładzie Saturna. Czarnych obrazów z życia mężczyzn z rodziny Goya)            162

 1. Saturn… jako ekfrastyczny apokryf — suplement do biografii Francisca Goi            163
 2. Apokryficzne ekfrazy w ramach ekfrastycznego apokryfu — ekfrazy inkrustacyjne i apokryficzne dopełnienia ekfraz         169
 3. Pinturas negras — apokryficzność czternastu autonomicznych ekfraz         177

 

Rozdział III: Między światami 197

Betty de Rothschild opowiada o historii o Portrecie Pierre’a Assouline’a    201

Arystoteles zastanawia się nad dziejami o Namaluj to Josepha Hellera        211

 

Rozdział IV: Spoza świata obrazu       231

Jacek Dehnel, czyli „zawodowy apokryfista”           233

Nieekfrastyczne apokryfy z wizualnym pre-tekstem, czyli bezpieczna nieświadomość      237

Ekfrazy z apokryficznym dopełnieniem (Romantycy, Nieznany miniaturzysta francuski, ok. 1360 r., Na szyję świętej Katarzyny księżniczki egipskiej malowanej przez malarza van Eycka oraz Pierwszy plan)  247

Apokryficzne ekfrazy (Fotoplastikon)          262

 

Zakończenie       281

 

Aneksy    293

Spis reprodukcji obrazów      295

Indeks osób   300

Bibliografia    311

Nota bibliograficzna  338

Podziękowania          339

Summary       340