Szczegóły ebooka

Wspaniałe życie. W poszukiwaniu sensu egzystencji

Wspaniałe życie. W poszukiwaniu sensu egzystencji

Frank Martela

Ebook

Na czym polega sens życia? Czy warto zabiegać o szczęście? Czy życie to egzystencjalna pustka?

Spokojnie! Jeśli przytłaczają Cię takie pytania, w tej książce znajdziesz na nie gotowe odpowiedzi.

Frank Martela, filozof, analizuje te i inne pytania w tonie swobodnej konwersacji, z przewrotnym poczuciem humoru, umieszczając jedne z najważniejszych zagadnień i rozterek filozoficznych we współczesnym kontekście.

Szybko i zwięźle przechodzi do sedna sprawy: miejsca człowieka w świecie i tego, jak odnaleźć sens w życiu, z naciskiem na to, jak je przeżywamy i jak możemy mu nadać większą wartość.

Poszukiwanie sensu życia to prawdopodobnie najważniejsza misja, jakiej możemy się podjąć. A podczas każdej misji niezbędny jest przewodnik. Wspaniałe życie to książka dociekliwa filozoficznie, którą zarazem dobrze się czyta i można do niej wracać wielokrotnie w swoich poszukiwaniach życiowego celu.

Dr Frank Martela jest filozofem i badaczem akademickim specjalizującym się w zagadnieniach sensu życia, szczęścia i dobrostanu człowieka. Współpracował z wiodącymi ekspertami w tych dziedzinach i prezentował swoje badania na licznych konferencjach naukowych, był też zapraszany jako prelegent przez uniwersytety na czterech różnych kontynentach, w tym Uniwersytet Stanforda, Uniwersytet Harvarda i Uniwersytet Edynburski. Martela jest również znanym publicystą, udzielającym wywiadów takim dziennikom jak np. New York Times. Martela wykłada na Aalto University w Helsinkach.

Błyskotliwa, urocza książka, która w prosty sposób, z humorem i wnikliwością odpowiada na najważniejsze życiowe pytania... Pełna anegdot, historycznych odniesień, przemyśleń i ciekawych perspektyw, z zabawną narracją.

Roy F. Baumeister, autor bestsellera Siła woli

Badania dowodzą, że jesteśmy najszczęśliwsi nie wtedy, gdy mamy więcej rzeczy lub zaszczytów, ale gdy mamy większe poczucie sensu. Wspaniałe życie to dowcipny i inspirujący przewodnik, który pomoże ci żyć życiem pełnym sensu. Autor szeroko czerpie z psychologii, filozofii i literatury, a jego książka w równej mierze bawi, co wzbogaca czytelnika.

Emma Seppälä, autorka książki Droga do szczęścia

Ta książka to nie tylko świetna lektura, ale także autentyczny przełom w badaniach naukowych. Martela łączy ze sobą niektóre z najbardziej fascynujących idei z dziedziny historii, filozofii i psychologii, aby odpowiedzieć na najbardziej palące pytanie wszech czasów: co nadaje sens życiu? Zbyt wielu z nas dzisiaj wątpi, że ich życie ma jakąkolwiek wartość. W swojej podnoszącej na duchu i bogatej w przemyślenia książce Martela proponuje praktyczne wskazówki, dzięki którym każdy zdoła odnaleźć w swoim życiu więcej sensu.

Emily Esfahani Smith, autorka Znajdź w życiu sens

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Wstęp: JAK PRZY­SZE­DŁEM NA ŚWIAT?
 • DLA­CZEGO LUDZIE POSZU­KUJĄ SĘSU
  • 1. WZNIEŚ SIĘ PONAD ABSURD ŻYCIA
  • 2. Z PER­SPEK­TYWY KOSMOSU TWOJE ŻYCIE JEST NIE­ISTOTNE, NIE­TRWAŁE I PRZY­PAD­KOWE  I DOBRZE!
  • 3. SZCZĘ­ŚCIE TO KIEP­SKI CEL ŻYCIOWY
  • 4. TWOJE ŻYCIE MA JUŻ SENS
 • KWE­STIA SENSU: NOWA PER­SPEK­TYWA
  • 6. KON­CEP­CJA ROMAN­TYCZNA
  • 7. SENS JEST W ŻYCIU, NAWET BEZ SENSU ŻYCIA
  • 8. BUDO­WA­NIE WŁA­SNEGO SYS­TEMU WAR­TO­ŚCI
 • DROGI KU BAR­DZIEJ SEN­SOW­NEMU ŻYCIU
  • 9. INWE­STUJ W RELA­CJE
  • 10. POMÓŻ INNYM, POMÓŻ SOBIE
  • 11. STAŃ SIĘ TYM, KIM JESTEŚ
  • 12. UDO­SKO­NA­LAJ SWÓJ POTEN­CJAŁ
  • EPI­LOG
  • PODZIĘ­KO­WA­NIA
  • BIBLIO­GRA­FIA
  • O AUTO­RZE
 • Przy­pisy koń­cowe
 • Tytuł: Wspaniałe życie. W poszukiwaniu sensu egzystencji
 • Autor: Frank Martela
 • Tytuł oryginału: A Wonderful Life. Insights on Finding a Meaningful Existence
 • Tłumaczenie: Aleksandra Wolnicka
 • ISBN: 9788381437745, 9788381437745
 • Data wydania: 2021-10-27
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_259o
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca