Helion


Szczegóły ebooka

Jędrzej Moraczewski. Wspomnienia. Ludzie, czasy i zdarzenia. Część pierwsza. Młodość i praca inżynierska. Tom 3. Lata 1900-1907

Jędrzej Moraczewski. Wspomnienia. Ludzie, czasy i zdarzenia. Część pierwsza. Młodość i praca inżynierska. Tom 3. Lata 1900-1907


Jędrzej Moraczewski został zapamiętany jako premier pierwszego rządu II Rzeczypospolitej. Jego droga do objęcia jednego z najważniejszych urzędów w państwie często jest pomijana w literaturze przedmiotu. Tymczasem w listopadzie 1918 r. Moraczewski był już doświadczonym politykiem, z dużym bagażem doświadczeń w działalności społecznej i politycznej. Od 1907 r. sprawował mandat posła do parlamentu monarchii austro-węgierskiej, był członkiem władz naczelnych galicyjskiej Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej oraz znanym działaczem tamtejszego ruchu robotniczego i spółdzielczego. Prezentowany trzeci tom pierwszej części Wspomnień ukazuje, na tle barwnie opisywanych wydarzeń z początku XX w., proces dojrzewania Moraczewskiego do podjęcia decyzji o czynnym zaangażowaniu w życie polityczne Galicji. Ostatni tom Wspomnień jest nieco odmienny od poprzednich, w których przeważały opisy życia prywatnego. W tomie trzecim Autor skupił się na analizie wydarzeń politycznych na ziemiach polskich, wiele miejsca poświęcając rozwijającym się polskim partiom politycznym i ich działaczom, nie oszczędzając przy tym przykrych uwag wobec adwersarzy politycznych.

Od Redakcji       7

 

Nota edytorska                9

 

Rozdział I. Sambor 4 sierpnia 1900 – 28 maja 1902           13

 

Rozdział II. Budowa kolei w Spasie 28 maja 1902 – 5 grudnia 1904            97

 

Rozdział III. Obrachunek w Samborze 5 grudnia 1904 – 1 grudnia 1905 205

 

Rozdział IV. Lwów. Od 12 grudnia 1905 do 30 czerwca 1906         269

 

Rozdział V. Budowa kolei w Winnikach. 1 lipca 1906 – 7 kwietnia 1907   317

 

Bibliografia         355

 

Indeks osobowy              367