Helion


Szczegóły ebooka

 
Ustawa Wilczka 2.0. Raport z eksperymentu (symulacji)

Ustawa Wilczka 2.0. Raport z eksperymentu (symulacji)


Książka przedstawia omówienie wyników eksperymentu (symulacji) dotyczącej możliwości adaptacji do współczesnych warunków prawnych i ekonomicznych ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324) tzw. ustawy Wilczka. W przeszłości symbolizowała ona minimalny poziom prawnej regulacji działalności gospodarczej dając podstawę do eksplozji przedsiębiorczości. Autor przedstawia pod jakimi warunkami byłoby to możliwe przedstawiając zarys aktu prawnego wzorowanego na historycznej regulacji, lecz dostosowanego do współczesnych uwarunkowań.

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Zasadnicza koncepcja badania
 • 3. Geneza i struktura ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej i jej następcy prawni
 • 4. Cel badania
 • 5. Hipoteza i sposób przeprowadzenia badania
 • 6. Harmonogram badania:
 • 7. Rezultaty badania
 • 8. Omówienie szczegółowych rezultatów badania
  • 8.1. Tytuł ustawy i preambuła
  • 8.2. Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej
  • 8.3. Ewidencja działalności gospodarczej
  • 8.4. Reglamentacja działalności gospodarczej
  • 8.5. Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej
  • 8.6. Zasady obowiązujące organy władzy publicznej w relacji z przedsiębiorcą i działalnością gospodarczą
  • 8.7. Zbędne współcześnie regulacje zwarte w ustawie z 1988 r.
  • 8.8 Rezultaty odnoszące się do danin publicznych
  • 8.9. Współczesne regulacje, których utrzymanie jest konieczne
 • 9. Podsumowanie