Helion


Szczegóły ebooka

Mabinogion - prastare sagi walijskie

Mabinogion - prastare sagi walijskie

Niniejsza publikacja zawiera pełny tekst Mabinogionu - arcydzieła literatury celtyckiej. Mabinogion to cykl prastarych, średniowiecznych sag walijskich sięgających jednak w jeszcze głębszą przeszłość, bo aż do tradycji epoki żelaza. Domniemywa się wszakże, że zostały one spisane dopiero w latach 1000-1110. Tytuł temu zbiorowi nadała jego pierwsza tłumaczka na język angielski - lady Charlotte Guest w roku 1849 i jest on używany do dziś. W skład cyklu wchodzą: Cztery gałęzie Mabinogi [The Four Branches of the Mabinogi (Pedair Cainc y Mabinogi)] obejmujące opowiadania: Pwyll, książę Dyved [Pwyll Pendefig Dyved (Pwyll, Prince of Dyved)], Branwen, córka Llyra [Branwen Ferch Llr (Branwen, Daughter of Llr)], Manawyddan, syn Llyra [Manawydan Fab Llr (Manawyddan, son of Llr)], Math, syn Mathonwyego [Math Fab Mathonwy (Math, son of Mathonwy)].Druga grupa obejmuje legendy walijskie: Sen Macsena Wlediga [Breuddwyd Macsen Wledig (The Dream of Macsen Wledig)], Lludd i Llefelys [Lludd a Llefelys (Lludd and Llefelys)], Culhwch i Olwena [Culhwch ac Olwen (Culhwch and Olwen)], Sen Rhonabwyego [Breuddwyd Rhonabwy (The Dream of Rhonabwy)] i Taliesina [Hanes Taliesin (The Tale of Taliesin)]. I wreszcie mamy trzy romanse arturiańskie: Owain, lub Pani Źródła [Owain, neu Iarlles y Ffynnon (Owain, or the Lady of the Fountain)], Peredur, syn Efrawga [Peredur fab Efrog (Peredur, son of Efrawg)], Gereint i Enida [Geraint ac Enid (Geraint and Enid)].

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • I. Cztery gałęzie Mabinogi Pwyll, książę Dyved
 • Branwen, córka Llyra
 • Manawyddan, syn Llyra
 • Math, syn Mathonwy
 • II. Pięć opowieści walijskich Sen Maxena Wlediga
 • Oto historia Lluda i Llevelysa
 • Kilhwch i Olwen lub Twrch trwyth
 • Sen Rhonabwyego
 • Taliesin
 • III. Romanse arturiańskie Owain i Pani Źródła
 • Peredur, syn Evrawca
 • Geraint i Enida
 • Posłowie
 • Spis treści