Helion


Szczegóły ebooka

Wzory dokumentów przetargowych według nowego Pzp. Procedura podstawowa i przetarg nieograniczony. Wydanie 2

Wzory dokumentów przetargowych według nowego Pzp. Procedura podstawowa i przetarg nieograniczony. Wydanie 2


Już od 1 stycznia 2021 r. zaczną obowiązywać przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Aby sprawnie przygotować i przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówień publicznych, skorzystaj z gotowych wzorów dokumentacji dostosowanej do zmienionych regulacji. W publikacji znajdziesz dokumenty do dwóch najczęstszych procedur, z jakich będziesz korzystać, aby dokonać niezbędnych zakupów – przetargu nieograniczonego oraz procedury podstawowej w 3 wariantach. Ebook nie zawiera płyty CD

  • UOX94-Wzor 00_Redakcyjna
  • UOX94-Wzor 01_SIWZ
  • UOX94-Wzor 02_SIWZ krajowy
  • UOX94-Wzor 03_OPiW
  • UOX94-Wzor 04_Umowa
  • UOX94-Wzor 05-23