Helion


Szczegóły ebooka

Horyzont Europa. Środki na innowacyjne rozwiązania dla gmin

Horyzont Europa. Środki na innowacyjne rozwiązania dla gmin


Horyzont Europa zapewnia neutralność klimatyczną i przywództwo cyfrowe!
Ponad cztery na dziesięć euro – łącznie około 5,8 mld euro – zostanie zainwestowanych w badania i innowacje, aby wesprzeć Europejski Zielony Ład i zobowiązanie Unii do uczynienia z UE pierwszego na świecie kontynentu neutralnego dla klimatu do 2050 r. Fundusze będą wspierać projekty które rozwijają naukę o zmianie klimatu i opracowują rozwiązania mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i przystosowanie się do zmieniającego się klimatu.
Jedyny taki materiał w języku polskim.