Szczegóły ebooka

"Pisząc, zmieniam świat". Heinrich Böll czytany współcześnie

"Pisząc, zmieniam świat". Heinrich Böll czytany współcześnie

Leszek Żyliński, Renata Dampc-Jarosz

Ebook

Trudno wyobrazić sobie, jak innym krajem byłaby RFN bez Heinricha Bölla. Klasyk literatury niemieckiej, wśród dzisiejszej publiczności bardziej znany niż czytany jak wielu innych pisarzy XX wieku, przywoływany jest jako sprawdzony literacki kronikarz bońskiej Republiki Federalnej, człowiek wielkiej uczciwości, zaangażowany towarzysz czasów kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa niemieckiego. Po jego śmierci w 1985 roku nie ma już w Niemczech autorytetu o takim autentyzmie, charyzmie i międzynarodowym wpływie.

I. HEINRICH BÖLL – PISARZ I CZŁOWIEK

René Böll, Heinrich Böll: „Maszerować nie chcę i nie mogę” 

Leszek Żyliński, Heinrich Böll: portret pisarza i obywatela 

Bernd Balzer, Poszukiwanie AUTORA Heinricha Bölla 

Clemens Fuhrbach, Prywatny „Böll” jako autor publiczny 

 

II. PODMIOT VERSUS HISTORIA

Paweł Meus, Przestrzenie I i II wojny światowej – próba analizy na przykładzie "Na Zachodzie bez zmian" Ericha Marii Remarque’a i "Gdzie byłeś, Adamie?" Heinricha Bölla 

Wolfgang Brylla, Między niewypowiedzialnością narracji a narracją niewypowiedzialności. Przemyślenia nad pamiętnikami wojennymi Heinricha Bölla 

Marek Kryś, Heinrich Böll i kino niemieckie na przykładzie adaptacji "Chleba najwcześniejszych lat" Herberta Vesely’ego 

Barbara Pogonowska, „Istnieje taka Irlandia”. O wyprawie Heinricha Bölla do krainy magii i poezji w "Dzienniku irlandzkim" 

Bruno Arich-Gerz, Böll i Berno, albo: O cudach i mocy oddziaływania. O braku ojca po II wojnie światowej w powieści "Nie strzeżone progi" (1954) i filmie Sönke Wortmanna z 2003 roku 

 

III. BYĆ ZAANGAŻOWANYM

Arletta Szmorhun, Kościół i przemoc. Heinricha Bölla de(kon)trukcja katolicyzmu instytucjonalnego 

Tobiasz Janikowski, Proces sądowy jako burzliwe spotkanie rodzinne. Figury swojskości i obcości w opowiadaniu "Koniec podróży służbowej" Heinricha Bölla 

Paweł Piszczatowski, Heinrich Böll i Paul Celan. Historia trudnej przyjaźni

Elsbeth Zylla, Heinrich Böll i Lew Kopielew 

Ralf Schnell, Tak wiele miłości na raz. Baader, Meinhof i konsekwencje

Basil Kerski, „Należy się energicznie sprzeciwiać, gdy jest się zwolennikiem odprężenia”. Heinrich Böll i wsparcie opozycji demokratycznej w Polsce 

Grażyna Barbara Szewczyk, Heinrich Böll i Horst Bienek. Rozmowy o literaturze i dylematach współczesnego pisarza 

 

IV. BÖLL INTERDYSKURSYWNIE

Renata Dampc-Jarosz, „A geography of the soul”. O znaczeniu Renu w esejach Heinricha Bölla 

Maria Wojtczak, Heinrich Böll o sztuce i religii. Notatki na marginesie pewnego eseju 

Paweł Zimniak, Ciało a estetyka cierpienia w twórczości Heinricha Bölla 

Zbigniew Feliszewski, „Konsumpcja bezużytecznego czasu”. Heinrich Böll wobec konsumpcjonizmu na przykładzie Anegdoty o upadku moralności pracy

 

V. RECEPCJA W POLSCE I ZA GRANICĄ

Krzysztof Okoński, Heinrich Böll a współczesny polski dyskurs pamięciowy

Astrid Shchekina-Greipel, Heinrich Böll w oczach sowieckiego aparatu ds. kultury 

Andriej Kotin, Obcość udomowiona, czyli wybrane aspekty recepcji

Heinricha Bölla w rosyjskiej przestrzeni kulturowej 

Janina Gesche, Życie i twórczość Heinricha Bölla w szwedzkich opracowaniach na temat współczesnej literatury niemieckiej 

 

Noty o autorach 

Indeks nazwisk 

  • Tytuł: "Pisząc, zmieniam świat". Heinrich Böll czytany współcześnie
  • Autor: Leszek Żyliński, Renata Dampc-Jarosz
  • ISBN: 97883-242-2961-1, 9788324229611
  • Data wydania: 2021-11-23
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_28wy
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS