Helion


Szczegóły ebooka

Miraże natury i architektury. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Bernatowiczowi

Miraże natury i architektury. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Bernatowiczowi


Przekazujemy w Państwa ręce księgę dedykowaną Profesorowi Tadeuszowi Bernatowiczowi – wybitnemu badaczowi dziejów architektury i sztuki nowożytnej. Artykuły autorstwa uznanych naukowców z wielu różnych ośrodków zostały ujęte w ramach sześciu rozdziałów, podejmujących problematykę m.in. radzivilianów, mecenatu królewskiego i magnackiego, konserwacji architektury, jak i sztuki nowoczesnej. Wszechstronność tematów w znakomity sposób odzwierciedla bogactwo zainteresowań samego Jubilata. Chcieliśmy naszym tomem uhonorować Profesora i uczcić 65. rocznicę urodzin tego wspaniałego naukowca i dydaktyka. Profesor Tadeusz Bernatowicz od wielu lat jest związany z łódzkim ośrodkiem. Z tego też względu zdecydowaliśmy się w tytule niniejszej publikacji przywołać nazwę jednego z przedmiotów prowadzonych przez Profesora w Instytucie Historii Sztuki UŁ.

Komitet redakcyjny

Tabula gratulatoria    8

Słowo wstępne           11

Artystyczne radziviliana       13

 

Anna Sylwia Czyż — Pompa funebris Halszki z Radziwiłłów, żony Lwa Sapiehy. Na marginesie badań nad kościołem pw. Michała Archanioła w Wilnie     15

Irena Rolska — Eques Hierosolimi tanus. Mirski portret wojewody wileńskiego Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki" (1540-1616)           27

Jarosław Pietrzak — Czarny orzeł i św. Michał Archanioł jako psychopomposy. O symbolicznym znaczeniu malowideł w kaplicy tzw. Radziwiłłowskiej w kościele św. Anny w Białej Podlaskiej         35

Piotr Jamski — Laudate eum in cimbalis jubilationis, czyli o dzwonach radziwiłłowskiej Ołyki    67

Uladzimir Karalenak — Parki Radziwiłłów w epoce saskiej            93

Z badań nad sztuką XVII stulecia    101

 

Jerzy Miziołek — Archeologia wazowskich triumfów. Kilka uwag o zaginionym obrazie Tomasza Dolabelli       103

Renata Sulewska — Narys twierdzy i sfera armilarna w epitafium Adama Freytaga w Kiejdanach        121

Piotr Gryglewski — Urbs Piotricovia. O pewnym widoku miasta z dzieła Samuela Pufendorfa    137

Zbigniew Bania — Dwór Macieja i Jana Wawrzyńca Wodzickich przy Miodowej w Warszawie około 1670 roku             155

Ryszard Szmydki — Udział Gdańska w zakupach niderlandzkich tapiserii do Polski pod koniec XVI i w XVII wieku             161

Wokół króla i magnaterii     173

 

Andrzej Betlej — Przy odgłosie ustawicznym           175

Hanna Osiecka-Samsonowicz — O weselu książąt Lubomirskich w Połonnem (1755). Cukrowych trionfi i fajerwerkach Jana de Witte 193

Jakub Sito — Pałac królewski na Króliczej Górze w świetle nieznanych materiałów ikonograficznych    207

Alina Barczyk — Bieliny nad Sanem. Założenie dworskie w czasach Elżbiety z Wiśniowieckich Zamoyskiej i jej spadkobierców           221

Piotr Ługowski — Kaffehauz Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach      245

Nowożytne sacrum   257

 

Piotr Krasny, Michał Kurzej — Figury ludzkie i anielskie jako elementy podpór architektonicznych w sztuce sakralnej w Mediolanie po Soborze Trydenckim. Geneza, symbolika, funkcje       259

Katarzyna Wardzyńska, Michał Wardzyński — Barokowa kazalnica w Rodowie (niem. Groß Rohdau/Rodau) pod Prabutami (Riesenburg). Przykład recepcji katolickich wzorów flamandzkich w rzeźbie luterańskiej w Prusach Wschodnich 283

Karol Guttmejer — Kościół Bernardynów na Czerniakowie. Dwie fazy projektowania i budowy 307

Piotr Oszczanowski — Wrocławska Immaculata      319

Karolina Stanilewicz — Zabytki hafciarstwa polskiego XVII i XVIII wieku w prymasowskiej kolegiacie w Łowiczu             329

Agata Dworzak — Kilka uwag o fasadzie kościoła Bernardynów w Dukli   343

Malarskie programy ikonograficzne          359

 

Jacek Kowalski — Korona i kolczuga. O ikonograficznej innowacji czasów Jana Kazimierza        361

Urszula Mazurczak — Krajobraz idealny, krajobraz realny. Antropologia krajobrazu zdarzeń i przyrody malarstwa włoskiego końca XIII i I połowy wieku XIV     373

ks. Andrzej Witko — Juana de Valdesa Leala malowidła w sewilskim kościele Los Venerables   409

Ewa Kubiak — Kult i wyobrażenia świętej Róży z Limy w okresie kolonialnym w Cusco i regionie          423

Historia architektury i jej konserwacja      445

 

Jarosław Jarzewicz — Gotyk jako renesans 447

Ryszard Mączyński — Czy architekt Stanisław Zawadzki został generałem?         465

Krzysztof Stefański — Kaplica w Szydłowie. Dzieło Antoniego Wiwulskiego           483

Aleksander Andrzejewski — Fortalicja w Gorzkowicach, zabytek zrewitalizowany           501

Katarzyna Schatt-Babińska — Odbudowa zabytkowego obiektu. Zarys problematyki       517

Daria Rutkowska-Siuda — Kościół w Górach Wysokich. Historia budowy i konserwacja   531

Sztuka w dobie nowoczesności       543

 

Eleonora Jedlińska — Caravaggio – Bacon w Galleria Borghese    545

Agnieszka Świętosławska — Wszystkie pasje Juliusza Wysłobockiego. Karteczka z dziejów lwowskiego życia artystycznego pierwszej połowy XIX wieku   557

Piotr Kibort — Rotunda w muzeum - przypadek polski        577

Małgorzata Rozbicka — Reprezentacja architektury pierwszego dziesięciolecia II RP w Dziale Sztuki Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 roku            591

Katarzyna Nowakowska-Sito — Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym?        607

Dominika Łarionow — Obraz Jacksona Pollocka w teatrze, czyli sztuka abstrakcyjna na scenie 621

 

Publikacje profesora Tadeusza Bernatowicza  do 2020 roku włącznie       635

 

Spis ilustracji 641

 

Indeks osób     659

 

Indeks miejscowości   685