Szczegóły ebooka

Gospodarka i społeczeństwo Rosji. Historia i współczesność

Gospodarka i społeczeństwo Rosji. Historia i współczesność

Natasza Duraj

Ebook

Prezentowana praca poświęcona jest problematyce dotyczącej rozwoju gospodarczego i społecznego Federacji Rosyjskiej w aspekcie historycznym oraz w odniesieniu do sytuacji, jaka ukształtowała się w Rosji w latach 2000–2020. Zawarto w niej także omówienie mechanizmów zjawisk zachodzących w gospodarce Federacji Rosyjskiej iw rosyjskim społeczeństwie.

Monografia adresowana jest do szerokiego grona Czytelników zainteresowanych tematyką rozwoju gospodarczego i społecznego Rosji, a także współczesnych problemów rosyjskiego społeczeństwa. Będzie ona pomocnym materiałem do zajęć dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych takich kierunków, jak ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe oraz administracja i gospodarka publiczna.

Wstęp               7

 

Rozdział 1. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego Federacji Rosyjskiej         9

  1. Położenie Federacji Rosyjskiej oraz jej terytorium             9
  2. Warunki naturalne Federacji Rosyjskiej   13
  3. Historia przemysłu oraz wydobycia surowców w granicach współczesnej Rosji    20
  4. Historia regionów gospodarczych               25
  5. Ustrój państwowy             36
  6. Ludność Federacji Rosyjskiej według narodowości            38
  7. Podział administracyjno-terytorialny        39
  8. Regiony ekonomiczne      42
  9. Największe rosyjskie miasta         45

1.10. Zamknięte jednostki administracyjno-terytorialne            47

 

Rozdział 2. Surowce mineralne jako fundament rosyjskiej gospodarki              53

2.1. Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w Rosji          53

2.1.1. Wydobycie ropy naftowej i kondensatu ropnego       55

2.1.2. Gaz ziemny    59

2.2. Zasoby i wydobycie węgla                62

2.3. Rudy metali żelaznych i uszlachetniających stal      64

2.3.1. Rudy żelaza   64

2.3.2. Rudy manganu            66

2.3.3. Rudy chromu                67

2.3.4. Rudy tytanu  68

2.3.5. Rudy niklu      69

2.3.6. Kobalt              71

2.3.7. Rudy molibdenu         72

2.3.8. Wolfram         73

  1. Rudy metali nieżelaznych, ziem rzadkich, szlachetnych oraz pierwiastków rozproszonych                75

2.4.1. Złoża miedzi  76

2.4.2. Złoża rud cynku i ołowiu          77

2.4.3. Złoża rud cyny              81

2.4.4. Boksyty           82

2.4.5. Cyrkon             84

2.4.6. Metale ziem rzadkich                85

2.4.7. Złoto i platyna              86

2.4.8. Srebro              90

2.4.9. Uran  92

2.5. Niemetaliczne surowce mineralne               94

2.5.1. Diamenty        94

2.5.2. Pozostałe niemetaliczne surowce mineralne 96

 

Rozdział 3. Zmiany społeczne w Federacji Rosyjskiej i wybrane problemy rosyjskiego społeczeństwa              99

3.1. Bezrobocie w Rosji w latach 2017–2019      101

3.2. Skala przestępczości w Rosji            107

3.2.1. Przestępczość i skazani za przestępstwa          108

3.2.2. Przepisy Kodeksu karnego a kary wymierzone w latach 2009–2019    112

3.3. Charakterystyka subkultury więziennej w Rosji     115

3.3.1. Pojęcie i istota subkultury kryminalnej i subkultury więziennej            115

3.3.2. System penitencjarny a system wartości osób w nich przebywających             120

3.3.3. Nieformalny podział osadzonych w rosyjskich więzieniach     124

3.3.4. Tatuaże i ich rola w kryminalnej subkulturze  127

3.4. Problem adaptacji społecznej weteranów wojen 130

3.4.1. Naukowe podejście do „syndromu czeczeńskiego”   131

3.4.2. Relacje rosyjskich weteranów wojny w Czeczenii dotyczące syndromu czeczeńskiego             132

3.5. Zmiany w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej     134

 

Zakończenie    143

Bibliografia       145

Spis tabel          163

Aneks 169

 • Tytuł: Gospodarka i społeczeństwo Rosji. Historia i współczesność
 • Autor: Natasza Duraj
 • ISBN: 978-83-8220-672-2, 9788382206722
 • Data wydania: 2021-11-30
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2999
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego