Helion


Szczegóły ebooka

Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7

Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7


Przedmiotem poradnika jest Eurokod 7 (norma PN-EN 1997), zawierający zasady projektowania geotechnicznego. Specyficznym wymaganiem Eurokodu 7 jest uzależnienie zakresu i rodzaju badań podłoża, niezbędnych obliczeń sprawdzających oraz wymaganej kontroli wykonania konstrukcji, od stopnia trudności zadania (kategorii geotechnicznej obiektu). Poradnik zawiera wyjaśnienia i oceny zawartych w Eurokodzie 7 wymagań i zaleceń, omówienia procedur postępowania przy projektowaniu według Eurokodu 7 najczęściej występujących w praktyce fundamentów, objętych tzw. 2. kategorią geotechniczną.

Poradnik uwzględnia doświadczenia i dotychczasową praktykę polską, dokonując porównań Eurokodu 7 z normami polskimi. Zawiera przykłady obliczeniowe typowych, powszechnie stosowanych, konstrukcji fundamentów, rozwiązane „krok po kroku”.

Poradnik jest pierwszą tego typu publikacją w Polsce, przeznaczoną głównie dla projektantów konstrukcji, wykonawców dokumentacji badań podłoża, inwestorów, a także studentów i nauczycieli akademickich, jako pomoc w kształceniu z przedmiotów geotechnicznych.

Streszczenie 5

Summary 5

Przedmowa 7

Wstęp 9

1. Wprowadzenie 12

1.1. Cele Eurokodów 12

1.2. Wymagania podstawowe 13

1.3. Specyfika Eurokodu 7  14

1.4. Krótka historia normalizacji geotechnicznej w Polsce 17

2. Ogólne wymagania dotyczące projektowania geotechnicznego 21

3. Dane geotechniczne 28

3.1. Klasyfikacja gruntów (PN-EN ISO 14688-1 i -2:2006) 28

3.2. Planowanie, wykonywanie i interpretacja badań podłoża według PN-EN 1997-2  37

3.3. Badania polowe 44

3.4. Komentarz 82

3.5. Badania laboratoryjne według PN-EN 1997-2  85

3.6. Badania skał 97

3.7. Komentarz 102

3.8. Dokumentacja badań podłoża (GIR) 102

4. Wyznaczanie parametrów geotechnicznych 111

5. Podstawy projektowania geotechnicznego 127

5.1. Zasady ogólne 127

5.2. Kategorie geotechniczne 127

5.3. Metody projektowania 129

5.4. Projektowanie w oparciu o obliczenia 131

5.5. Sprawdzanie stanów granicznych nośności 134

5.6. Sprawdzanie stanów granicznych użytkowalności 141

6. Projektowanie fundamentów bezpośrednich 143

6.1. Wprowadzenie 143

6.2. Charakterystyka przyjętego w normie podejścia do problemu 144

6.3. Głębokość posadowienia 149

6.4. Zabezpieczenie konstrukcji przed skutkami przemarzania gruntu, pęcznienia i skurczu 150

6.5. Wpływ rozmycia 152

6.6. Wpływ wykopu na obiekty sąsiednie 152

6.7. Wymiary fundamentu 153

6.8. Siły i obciążenia działające na fundament 158

6.9. Model obliczeniowy pracy podłoża 159

6.10. Sprawdzenie oporu granicznego podłoża na wyparcie gruntu spod fundamentu 161

6.11. Sprawdzenie oporu granicznego na ścięcie 167

6.12. Sprawdzanie stanów granicznych użytkowalności 170

6.13. Sprawdzanie stanu granicznego osiadań 170

6.14. Przykłady sprawdzania stanów granicznych według EN 1997-1 (metoda analityczna) 180

7. Fundamenty palowe 200

7.1. Wprowadzenie 200

7.2. Stany graniczne 201

7.3. Oddziaływania i sytuacje obliczeniowe 203

7.4. Metody projektowania i zagadnienia projektowe 206

7.5. Próbne obciążenia pali 208

7.6. Sprawdzanie stanów granicznych w projekcie 211

7.7. Przykłady obliczeń sprawdzających 218

8. Projektowanie konstrukcji oporowych 226

8.1. Wprowadzenie 226

8.2. Stany graniczne – zagadnienia projektowe 227

8.3. Wyznaczanie parć i odporów gruntu 233

8.4. Parcie wody 242

8.5. Sprawdzenie stanów granicznych ścian grawitacyjnych 245

8.6. Sprawdzenie stanów granicznych ścian zakotwionych w gruncie 249

8.7. Przykłady obliczeń sprawdzających według PN-EN 1997-1  255

9. Sprawdzanie stateczności skarp i zboczy 269

9.1. Warunek obliczeniowy 269

9.2. Wartości obliczeniowe oddziaływań 270

9.3. Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych 270

9.4. Dane geometryczne 271

9.5. Zalecane wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa 271

9.6. Przykłady obliczeń 273

10. Podsumowanie 278

11. Bibliografia 279

12. Geotechniczne normy europejskie w zasobach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 284