Helion


Szczegóły ebooka

 
Ustawa o rachunkowości 2022. Tekst ujednolicony z komentarze eksperta do zmian

Ustawa o rachunkowości 2022. Tekst ujednolicony z komentarze eksperta do zmian


Zmiany w rachunkowości 2022, które zostały uchwalone przez Sejm 14 października 2021 r. wprowadzają liczne zmiany. Wśród tych zmian, znalazły się też regulacje dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności. Część tych zmiany dotyczy nowego formatu sprawozdań, które mają też znaczenie dla podmiotów stosujących międzynarodowe standardy rachunkowości. Poznaj zmiany, które będą obowiązywały już przy sprawozdaniach za 2021 rok, ponieważ wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. 

  • UOM 220