Szczegóły ebooka

Retoryka, genologia i stylistyka tekstów literackich i dziennikarskich

Retoryka, genologia i stylistyka tekstów literackich i dziennikarskich

Barbara Bogołębska

Ebook

Książka profesor Barbary Bogołębskiej pt. Retoryka, genologia i stylistyka tekstów literackich i dziennikarskich podejmuje problematykę retoryki kultury, przekraczania granic publicystyki i literatury, sztuki pisania w mediach, poetyki liberatury, konstrukcji XX-wiecznych reportaży, jak też m.in. zagadnienie greckich ćwiczeń retorycznych czy też poetyk i podręczników praktycznego pisania.

Studia pomieszczone w tomie wyrastają z klasycznych ćwiczeń retorycznych (będących antecedensem form wypowiedzi), których zastosowaniem i zarazem rozwinięciem są przekazy literackie i dziennikarskie (medialne), rozpatrywane w wymiarze genologicznym i stylistycznym. Rozważania w pierwszej kolejności obejmują zagadnienia historyczne, następnie zaś współczesne, ujęcia teoretyczne i praktyczne realizacje tekstowe.

Przedstawione w książce szkice zostały zogniskowane na związkach publicystyki i literatury (tzw. „literackość” dziennikarstwa) oraz badaniach siły perswazyjnej retorycznych zabiegów pisarskich, zwłaszcza z kręgu non-fiction. Na tym tle opisany został wkład w sztukę dziennikarską wybranych autorów, reprezentujących różne jej odmiany specjalistyczne.

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

I. Wokół greckich ćwiczeń retorycznych

II. Progymnasmata i afekty w Prusowskiej teorii twórczości literackiej

III. Poetyka liberatury, czyli o wielości wersji tekstu i generowaniu nowych sensów

IV. Retoryka kultury w ujęciu Umberta Eco. Od teorii do zastosowań

V. Przekraczanie granic publicystyki i literatury na przykładzie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

VI. Retoryczność reportaży historycznych Włodzimierza Kalickiego

VII. Poetyki i podręczniki praktycznego pisania

VIII. Od rzemieślnika do artysty. Sztuka pisania w mediach

IX. Retoryka wojenna w książce Krzysztofa Millera ― 13 wojen i jedna

X. Felietony popularyzujące muzykę w ujęciu retorycznym (Piotr Wierzbicki, Andrzej Chłopecki)

XI. Pisarski idiolekt Wojciecha Tochmana

XII. Reportaże współczesne i historyczne Małgorzaty Szejnert

XIII. Konstrukcja XX-wiecznych reportaży na wybranych przykładach

XIV. Edytoriale i reportaże ks. Adama Bonieckiego jako przekazy retoryczne

XV. Świat odmienności kulturowo-językowej Romów, utrwalony w reportażach i wspomnieniach

XVI. Przenikanie się dyskursów dziennikarskich i medialnych

Bibliografia

Indeks osób

Indeks rzeczowy

 

 
  • Tytuł: Retoryka, genologia i stylistyka tekstów literackich i dziennikarskich
  • Autor: Barbara Bogołębska
  • ISBN: 978-83-66354-17-3, 9788366354173
  • Data wydania: 2021-12-16
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_29uy
  • Wydawca: PRIMUM VERBUM