Helion


Szczegóły ebooka

 
Elewacje wentylowane. Diagnostyka stanu technicznego

Elewacje wentylowane. Diagnostyka stanu technicznego


Elewacje wentylowane należą do grupy najczęściej stosowanych rozwiązań elewacyjnych we współczesnym budownictwie. Niestety, wraz ze wzrostem powierzchni zrealizowanych elewacji zwiększa się również liczba ich awarii. Awarie te nie zawsze są związane z błędami wykonawczymi lub projektowymi, ale często wynikają z zaniedbań podczas ich użytkowania oraz z niewłaściwego monitoringu i diagnostyki stanów technicznych systemów elewacyjnych. Jednym z najbardziej skutecznych środków pozwalających na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii elewacji wentylowanych jest przeprowadzanie w sposób prawidłowy ich kontroli okresowych i bieżących.

W poradniku przedstawiono metody przeprowadzania kontroli stanów technicznych elewacji wentylowanych oraz wskazano podstawową aparaturę i narzędzia badawczo-eksperckie, niezbędne do ich przeprowadzenia. Omówiono również najczęściej spotykane uszkodzenia elewacji wentylowanych.

Streszczenie  4

Summary  4

1. Wprowadzenie 5

1.1. Wstęp 5

1.2. Przedmiot i zakres poradnika 8

1.3. Terminy i definicje 10

1.4. Typy elewacji wentylowanych 11

1.5. Stopień przydatności elewacji wentylowanych do użytkowania 12

1.6. Podstawy prawne przeprowadzania okresowych kontroli elewacji wentylowanych 13

1.7. Sprzęt, narzędzia, urządzenia i aparatura badawcza 14

2. Badania elewacji wentylowanych 15

2.1. Monitoring i diagnostyka elewacji wentylowanych 15

2.2. Etapy badań stanu technicznego elewacji wentylowanych 16

3. Ocena stanu technicznego elewacji wentylowanych 34

4. Podsumowanie i wnioski 37

Bibliografia 38