Szczegóły ebooka

Ocena stanu technicznego eksploatowanych strunobetonowych dźwigarów dachowych

Ocena stanu technicznego eksploatowanych strunobetonowych dźwigarów dachowych

Leonard Runkiewicz

Ebook

Wytyczne zawierają zasady oceny strunobetonowych dźwigarów dachowych oraz zasady ich konserwacji i eksploatacji.

Podano wskazówki dotyczące postępowania w przypadkach stwierdzenia uszkodzeń lub zmiany warunków eksploatacji dźwigarów oraz informacje ułatwiające identyfikację dźwigarów.

Streszczenie  4

Summary  4

1. Wstęp 5

1.1. Przedmiot wytycznych 5

1.2. Cel wytycznych 5

2. Charakterystyka strunobetonowych dźwigarów dachowych 6

3. Dokumentacja techniczna obiektu budowlanego 14

3.1. Informacje ogólne 14

3.2. Dokumentacja projektowa i dokumentacja wykonawcza 14

3.3. Dokumentacja powykonawcza 15

3.4. Dokumentacja remontów i modernizacji obiektu 15

3.5. Dokumentacja inwentaryzacyjna 15

3.6. Ekspertyzy i opinie techniczne 15

3.7. Książka obiektu budowlanego 16

3.8. Karta informacyjna obiektu 16

4. Program utrzymania obiektu budowlanego 17

4.1. Uwagi ogólne 17

4.2. Kontrola okresowa obiektu 18

4.3. Diagnostyka doraźna i docelowa 24

4.4. Zasady eksploatacji i konserwacji 27

Bibliografia 30

Załącznik 1  31

Załącznik 2  37

  • Tytuł: Ocena stanu technicznego eksploatowanych strunobetonowych dźwigarów dachowych
  • Autor: Leonard Runkiewicz
  • ISBN: 978-83-249-8476-3, 9788324984763
  • Data wydania: 2021-12-22
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2ao4
  • Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej