Helion


Szczegóły ebooka

 
Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z gruntu zbrojonego geosyntetykami

Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z gruntu zbrojonego geosyntetykami


Przedmiotem opracowania są zasady projektowania konstrukcji z gruntu zbrojonego geosyntetykami. Podane w instrukcji zalecenia dotyczą: ścian oporowych, stromych skarp, nasypów o stromych skarpach oraz nasypów na słabym podłożu (ze zbrojeniem w podstawie). Zakres opracowania nie obejmuje projektowania fragmentów konstrukcji, dla których podstawowym (dominującym) obciążeniem są: obciążenia od taboru samochodowego i kolejowego oraz obciążenia od parcia wody i ciśnienia spływowego.

Przedmowa 5

1. Wstęp 6

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 6

1.2. Stosowane określenia 7

1.3. Podstawowe oznaczenia 8

2. Warunki projektowania 8

2.1. Rodzaje konstrukcji z gruntu zbrojonego i ich zastosowanie 8

2.2. Mechanizm pracy konstrukcji 12

2.3. Specyfika projektowania z wkładkami geosyntetycznymi 14

2.4. Ocena trudności projektu – kategoria geotechniczna konstrukcji 16

2.5. Projektowy okres użytkowania konstrukcji 17

3. Materiały 18

3.1. Materiał gruntowy 18

3.2. Zbrojenie 24

3.3. Konstrukcje osłon 29

4. Warunki konstrukcyjne 30

4.1. Warunki projektowania korpusu 30

4.2. Zbrojenie 31

4.3. Posadowienie konstrukcji 34

4.4. Zabezpieczenie konstrukcji przed wodami opadowymi i gruntowymi 36

5. Zasady wykonywania obliczeń sprawdzających 38

5.1. Wymagania ogólne 38

5.2. Sprawdzenie stanów granicznych nośności 39

5.3. Sprawdzanie stanów granicznych użytkowalności 48

6. Bibliografia 51