Helion


Szczegóły ebooka

 
Komunikatywizm - przyszłość nauki XXI wieku

Komunikatywizm - przyszłość nauki XXI wieku


Publikacja pt. Komunikatywizm – przyszłość nauki XXI wieku przybliża szerokie spektrum zagadnień związanych z komunikologią i komunikacją.

W prezentowanym tomie omówiono, między innymi, filozoficzne podstawy metodologii gramatyki komunikacyjnej, metody i techniki badawcze w badaniach komunikacji i wizerunku, problem argumentacji estetycznej w krytyce sztuki, konotacje tekstowe w interpretacji wypowiedzenia, komunikowanie poczucia humoru, perswazję w pragmatycznym kontekście konwersacji, różne nacechowania wypowiedzi politycznych, projektowanie komunikacji w tekstach nowomedialnych, koncepcję modelu interakcji werbalnej, a także wiele innych zagadnień związanych z nauką o komunikowaniu.

Spis treści

Od Redakcji

CZĘŚĆ I

Krystyna Data
Rozdział 1: Od studenta do Jubilata – Awdiejewa droga do komunikatywizmu
Jan Pleszczyński
Rozdział 2: O tożsamościach komunikacyjnych, intersubiektywności i przymusie komunikowania się
Elżbieta Tabakowska
Rozdział 3: Etnoskładnia i słowiańska dusza: „So mnoj nicziewo nie słuczitsja” czy „Gorit nad nami siła vłastnaja?”
Aleksander Kiklewicz
Rozdział 4: Koncept nazwy własnej: Алёша (na podstawie internetowego korpusu języka rosyjskiego)

CZĘŚĆ II

Aleksy Awdiejew
Rozdział 1: Filozoficzne podstawy metodologii gramatyki komunikacyjnej
Grażyna Habrajska
Rozdział 2: Projekt Słownika komunikacyjnego
Jacek Perlin
Rozdział 3: O dezintegracji biernika i kategorii męskich żywotnych
Wiesław Czechowski
Rozdział 4: W niewoli reguł komunikowania
Michał Grech
Rozdział 5: Metody i techniki badawcze w badaniach komunikacji i wizerunku
Karolina Dobrosz-Michiewicz
Rozdział 6: Badanie komunikacji przy pomocy planu eksperymentalnego (na przykładzie komunikacji perswazyjnej w reklamie)

CZĘŚĆ III

Joanna Ślósarska
Rozdział 1: Splatając pamięć komunikacyjną i kulturową
Piotr Lewiński
Rozdział 2: Argumentacja estetyczna w krytyce sztuki. Studium przypadku: sztuka Krzysztofa Garbaczewskiego pt. „Kronos”, Teatr Polski, Wrocław
Maciej Sergiusz Piotrkowski
Rozdział 3: Komunikacja sceniczna wg Sławomira Świontka a kreacja artystyczna – sceniczna i estradowa
Ryszard Tokarski
Rozdział 4: Konotacje tekstowe w interpretacji wypowiedzenia
Jarosław Wierzbiński
Rozdział 5: Zagadnienie komunikacji tekstowej z perspektywy utworów literackich Michaiła Zoszczenki
Barbara Bogołębska
Rozdział 6: Inwencyjność publicystyki na wybranych przykładach
Anita Szwajkowska
Rozdział 7: Komunikatywizm – teoria gramatyki codzienności
Anna Barańska-Szmitko
Rozdział 8: Jak komunikować poczucie humoru? Badania empiryczne na materiale felietonów

CZĘŚĆ IV

Marek Ostrowski
Rozdział 1: Perswazja w pragmatycznym kontekście konwersacji a propaganda
Elżbieta Laskowska
Rozdział 2: Różne nacechowania wypowiedzi politycznych (na przykładzie tekstów z kampanii wyborczej)
Konrad W. Tatarowski
Rozdział 3: Bariery komunikacyjne i ich rola w dyskursie społecznym w Polsce przed 1989 rokiem

CZĘŚĆ V

Halina Kudlińska
Rozdział 1: Projektowanie komunikacji w tekstach nowomedialnych (na przykładzie demotywatora rosyjskiego)
Annette Siemes
Rozdział 2: Normalność – sposób na design (i odwrotnie)
Michael Fleischer
Rozdział 3: Strategie postrzegania i komunikacyjnej asymiliacji przedmiotów (na przykładzie krzeseł)
Mariusz Wszołek
Rozdział 4: Dyskursywne funkcjonały wizualne
Krzysztof Ozga
Rozdział 5: Koncepcja modelu interakcji werbalnej A. Faber i E. Mazlish w świetle analizy komunikacyjnej