Szczegóły ebooka

Parafrazowanie w dyskursie artystycznym

Parafrazowanie w dyskursie artystycznym

Grażyna Habrajska (red.)

Ebook

Oddajemy do rąk Czytelnika kolejny tom na temat dyskursów w komunikacji, który poświęcony został rozważaniom nad parafrazowaniem w dyskursie artystycznym. Pierwszy tom, noszący tytuł Dyskurs artystyczny, zawiera teksty ukazujące artyzm przekazywany za pomocą różnych kodów. Chcieliśmy sprawdzić, czy badacze analizujący komunikaty przekazywane za pomocą różnych kodów potrafią wzajemnie się zrozumieć i podjąć wspólną dyskusję. Okazało się, że taka dyskusja jest nie tylko możliwa, ale bardzo owocna, stąd odważyliśmy się na podjęcie rozważań na węższy temat, jakim jest Parafrazowanie w dyskursie artystycznym. Tom ten otwiera Aleksego Awdiejewa Wstęp do teorii parafrazy, nakreślający ogólne rozumienie parafrazy w ujęciu komunikacyjnym. Właściwie wszystkie pozostałe teksty realizują fundamentalne założenie A. Awdiejewa, że „podstawowym celem naturalnej komunikacji jest przekaz sensu”, a ten sam sens można wyrażać w różny sposób, czyli stosując parafrazy.

Wprowadzenie

Aleksy Awdiejew
Rozdział 1. Wstęp do teorii parafrazy

Michael Fleischer
Rozdział 2. Niekomunikowalność

Aleksy Awdiejew
Rozdział 3. Parafrazowanie jako wskazywanie na sens

Aleksander Kiklewicz
Rozdział 4. Dowcip jako gatunek nomadyczny: poziomy i granice odmienności semantycznej

Barbara Bogołębska
Rozdział 5. Parafrazowanie jako ćwiczenie stylistyczne i przykład formy pisarskiej. Genealogia i współczesność

Grażyna Habrajska
Rozdział 6. Parafrazowanie werbalne i wizualne

Annette Siemes
Rozdział 7. Sztuka ucieczki z normalności – analiza subwersywnych form komunikacji

Piotr Mastalerz
Rozdział 8. Ikona w sztuce współczesnej. Rozwinięcie treści formalnych i estetycznych

Jacek Szerszenowicz
Rozdział 9. „Wytworni Indusi” i inne egzotyczne parafrazy

Włodzimierz Adamiak
Rozdział 10. Parafrazowanie łódzkiej kamienicy

Michał Jakubowicz
Rozdział 11. Parafrazowanie przestrzeni na podstawie projektu fotograficznego „subPark”

Mariusz Wszołek
Rozdział 12. Systemowa mechanika zmiany – innowacja i postęp w świetle nauki o komunikacji

Beata Bugaj-Tomaszewska
Rozdział 13. Warsztat Między myślą a rzeczą

  • Tytuł: Parafrazowanie w dyskursie artystycznym
  • Autor: Grażyna Habrajska (red.)
  • ISBN: 978-83-65237-64-4, 9788365237644
  • Data wydania: 2021-12-28
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2asp
  • Wydawca: PRIMUM VERBUM