Helion


Szczegóły ebooka

Diagnozowanie budynków zlokalizowanych na terenach górniczych

Diagnozowanie budynków zlokalizowanych na terenach górniczych


W poradniku przedstawiono procedurę diagnozowania istniejących budynków, które podlegały wpływom ciągłych deformacji powierzchni terenu, spowodowanych podziemną eksploatacją górniczą. W tym zakresie omówiono w szczególności następujące zagadnienia: wymaganą charakterystykę faktycznego stanu diagnozowanych budynków (wraz z opisem skutków w ich konstrukcji) w postaci stanu uszkodzeń i deformacji, wywołanych działającymi oddziaływaniami; określenie wszystkich oddziaływań, jakim dotychczas obiekt podlegał (w tym w szczególności oddziaływań górniczych); metody analizy konstrukcji obiektu, mogące mieć zastosowanie w procesie diagnozowania; metody sprawdzania stanów granicznych nośności i użytkowalności konstrukcji.

Poradnik zakończono przykładami diagnozowania obiektów.

Streszczenie  4

Summary  4

1. Wstęp 5

2. Procedury diagnostyczne 10

2.1. Wiadomości wstępne 10

2.2. Specyfika diagnozowania obiektów budowlanych na terenach górniczych 11

2.3. Schemat procedur diagnostycznych budynków na terenach górniczych 13

3. Dane wyjściowe do diagnostyki 18

3.1. Zakres ogólny 18

3.2. Dane do oceny wstępnej 18

3.3. Charakterystyka faktycznego stanu obiektu 19

3.4. Ocena warunków górniczych 28

4. Ocena oddziaływań 35

4.1. Systematyka oddziaływań 35

4.2. Oddziaływania górnicze 37

4.3. Siły powodowane oddziaływaniami górniczymi 39

5. Analiza konstrukcji 40

5.1. Oddziaływania górniczych deformacji terenu na obiekty budowlane 40

5.2. Analiza konstrukcji w procedurze diagnostycznej 43

6. Sprawdzenie konstrukcji 46

6.1. Zasady ogólne 46

6.2. Stany graniczne nośności 47

6.3. Stany graniczne użytkowalności 50

7. Przykłady 55

7.1. Ocena szerokości przerw dylatacyjnych i wychyleń budynków 55

7.2. Ocena przyczyn uszkodzeń budynku 59

7.3. Sprawdzenie sztywności budynku 61

7.4. Ocena skuteczności zastosowanej profilaktyki budowlanej 64

7.5. Ocena potrzeby wzmocnienia ścian obiektu sakralnego 67

8. Zakończenie 70

Bibliografia 71