Szczegóły ebooka

OBLICZA POLSKIEGO ETATYZMU GOSPODARCZEGO. Spór o miejsce państwa w gospodarce w okresie międzywojennym, powojennym i po 1990 roku. Liberalizm versus etatyzm

OBLICZA POLSKIEGO ETATYZMU GOSPODARCZEGO. Spór o miejsce państwa w gospodarce w okresie międzywojennym, powojennym i po 1990 roku. Liberalizm versus etatyzm

Stanisław Czaja, Bogusław Fiedor

Ebook

Rola państwa w życiu gospodarczym wzbudzała zainteresowanie i spory badaczy, począwszy od wielkiego kryzysu 1929-1933.  Wywołuje je także obecnie.  Debata poświęcona temu zagadnieniu toczyła się również w Polsce, która po odzyskaniu niepodległości musiała sprostać wielu nowym i trudnym wyzwaniom.  W książce opisano stulecie sporów dotyczących roli państwa w gospodarce oraz oczekiwań, jakie społeczeństwo polskie miało względem tej instytucji.  Przeprowadzona przez autorów analiza obiektywnie i merytorycznie prezentuje wiele bardzo interesujących zagadnień związanych z polskim etatyzmem.  Monografia jest skierowana do studentów uczelni i kierunków ekonomicznych, praktyków gospodarczych, uczestników debat między zwolennikami etatyzmu i liberalizmu oraz wszystkich czytelników zainteresowanych miejscem państwa i jego organów w życiu gospodarczym.

Wprowadzenie 7
1. Krótka historia obecności państwa w gospodarce 13
1.1. Metodyka badań nad polskim etatyzmem 13
1.2. Geneza państwa w gospodarce 16
1.3. Formy i zakres oddziaływania państwa na gospodarkę 37
1.4. Istota i pojęcie etatyzmu 46
1.5. Wymiary etatyzmu 52
2. Etatyzm wymuszony historycznie w gospodarce polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym 59
2.1. Przesłanki dużego udziału państwa w gospodarce II Rzeczpospolitej i jego społecznej akceptacji 60
2.2. Warunki powstania i rozwoju etatyzmu w II Rzeczpospolitej Polskiej 65
2.3. Spory między zwolennikami i przeciwnikami etatyzmu w polskiej myśli ekonomicznej okresu międzywojennego 68
2.4. Gospodarcze, społeczne i polityczne konsekwencje etatyzmu w okresie międzywojennym w Polsce 77
3. Etatyzm wymuszony politycznie i ideologicznie w Polsce po II wojnie światowej 83
3.1. Bezpośrednie konsekwencje II wojny światowej dla Polski 83
3.2. Sytuacja społeczno-ekonomiczna i polityczna w Polsce po II wojnie światowej 87
3.3. Gospodarka centralnie sterowana jako podstawowa forma politycznie wymuszonego etatyzmu w Polsce w latach 1945-1989 92
3.4. Dominacja myśli etatystycznej w okresie tzw. gospodarki socjalistycznej w Polsce 101
4. Etatyzm wymuszony ekonomicznie w Polsce po transformacji ustrojowej 1989 roku 121
4.1. Przesłanki i przebieg transformacji ustrojowej po 1989 roku 121
4.2. Spory pomiędzy podejściem liberalnym i etatystycznym w Polsce w latach 1989-2020 138
4.3. Polski etatyzm w warunkach członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej 141
4.4. Przyszłość podejścia etatystycznego w gospodarce polskiej 147
Zakończenie 151
Bibliografia 154
Spis schematów 162
Spis wykresów  163
Spis tabel 164
Skorowidz haseł. 165
Skorowidz nazwisk 171
Summary 175

  • Tytuł: OBLICZA POLSKIEGO ETATYZMU GOSPODARCZEGO. Spór o miejsce państwa w gospodarce w okresie międzywojennym, powojennym i po 1990 roku. Liberalizm versus etatyzm
  • Autor: Stanisław Czaja,Bogusław Fiedor
  • ISBN: 978-83-7695-905-4, 9788376959054
  • Data wydania: 2022-01-25
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2bqa
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu