Helion


Szczegóły ebooka

Od tradycji do nowatorstwa, od transgresji do adaptacji na wybranych przykładach literackich i publicystycznych

Od tradycji do nowatorstwa, od transgresji do adaptacji na wybranych przykładach literackich i publicystycznych


Książka ukazuje różnorodność strategii twórczych stosowanych przez pisarzy i czytelników oraz nierozłączność genealogicznych i stylistycznych aspektów pisania. We wprowadzeniu do książki zaprezentowano podstawowe pojęcia i założenia, które zarysowują poszczególne elementy składające się na proces twórczy. Szczególną uwagę poświęcono retorycznym i stylistycznym aspektom zagadnienia, które autorka rozwija w kolejnych rozdziałach. Pierwszym przedmiotem dyskusji jest sztuka czytania, pisania i recenzowania. Funkcjonowanie w kulturze arcydzieł literackich skutkuje naśladownictwem, inspiracjami i adaptacjami jako szczególnymi rodzajami intertekstualności. Autorkę interesuje zjawisko pisania na zadany temat i tworzenie zbiorowe, a także próby przekroczenia granicy między tworzeniem a odtwarzaniem. W pracy analizowane są teksty inspirowane sztuką retoryki, zarówno z obszaru literatury, jak i publicystyki. Osobna część książki poświęcona została zagadnieniom stylistycznym. Autorka rozpoczyna od teorii Bolesława Prusa i stylów pisarskich Ryszarda Kapuścińskiego, a następnie przechodzi do kwestii społecznych, kulturowych i literackich zjawisk twórczego pisania warsztatów i poradników pisarskich. W dalszej części pracy Autorka analizuje stylistyczną, genealogiczną i kompozycyjną zabawę w literaturze: twórcze pomysły, grę konwencjami gatunkowymi i twórczość językową.

Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia i założenia
I. Sztuka czytania, pisania i recenzowania
1.1. Relektury, literatura wielokrotna
1.2. Naśladownictwa, wariacje na temat, adaptacje i inspiracje literackie
1.3. Gry z utworami i rewriting jako przykład postmodernistycznego zwrotu ku tradycji i kulturze intertekstualnej
1.4. Pisanie na zadany temat i przykłady zbiorowego tworzenia
1.5. Ocena dzieł – między obiektywizmem a subiektywizmem
1.6. Relacje między tworzeniem a odtwarzaniem w gatunkach prasowych
II. Współczesne teksty inspirowane retoryczną sztuką słowa
III. Styl – sumą tradycji i nowości
3.1. Styl i sztuka pisarska według Bolesława Prusa
3.2. Style Ryszarda Kapuścińskiego
3.3. Warsztaty twórczego pisania jako zjawisko kulturowo-socjologiczno-literackie
3.4. Przepisy na gatunki
3.5. Twórczość internetowa i poradniki warsztatowe
3.6. Styl a kultura skrótu
IV. Pisarskie zabawy stylistyczno-genologiczno-kompozycyjne
4.1. Tematy i pomysły twórcze
4.2. Zabawy z konwencją oraz tworzywem językowym
4.3. Inne koncepty i przykłady odkrywczości gatunkowo-kompozycyjnej
Kulturowe konteksty bliższe i dalsze. Trwanie i zmiana. Uwagi na zakończenie 
Bibliografia
Nota bibliograficzna
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy