Szczegóły ebooka

Rozwój gospodarczy Azji Środkowej. Historia i współczesność

Rozwój gospodarczy Azji Środkowej. Historia i współczesność

Natasza Duraj

Ebook

Zasadniczym celem monografii jest przedstawienie problematyki dotyczącej rozwoju gospodarczego i społecznego republik radzieckich Azji środkowej w aspekcie historycznym oraz w odniesieniu do aktualnej sytuacji, jaka ukształtowała się w pięciu obecnie niepodległych państwach, powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego – Kazachstanie, Uzbekistanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie i Kirgistanie. W pracy ukazano też mechanizmy zjawisk zachodzących w gospodarce tych krajów oraz w ich społeczeństwach.

Publikacja adresowana jest do szerokiego grona Czytelników zainteresowanych tematyką rozwoju gospodarczego i społecznego republik radzieckich Azji środkowej, a także obecnych problemów tych pięciu niepodległych państw, powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego.

Wstęp 9

 

Rozdział 1. Azja Środkowa i jej miejsce na terenie byłego ZSRR              11

 1. Rosja i Związek Radziecki            11

1.1. Historia Rosji i powstanie ZSRR            11

1.2. Położenie Związku Radzieckiego         15

1.3. Zmiana granic ZSRR              17

1.4. Radzieckie narodowo-państwowe jednostki autonomiczne            19

1.5. Ludność i podział administracyjny ZSRR            21

 1. Azja Środkowa              26

2.1. Zarys historyczno-geograficzny          26

2.2. Narody Azji Środkowej i ich języki        31

2.3. Gospodarka republik środkowoazjatyckich i surowce mineralne     34

 

Rozdział 2. Warunki naturalne Azji Środkowej  39

 1. Ogólne elementy budowy geologicznej obszaru Azji Środkowej            39
 2. Gleby Azji Środkowej    41
 3. Strefy i krainy przyrodnicze         44
 4. Rzeźba obszaru Azji Środkowej   47
 5. Jeziora i wody śródlądowe Azji Środkowej 51
 6. Pustynie Azji Środkowej 53

 

Rozdział 3. Kazachstan  57

 1. Warunki naturalne        57
 2. Historia           59
 3. Podział administracyjny Kazachskiej SRR i Republiki Kazachstanu         62
 4. Ludność Kazachskiej SRR i Republiki Kazachstanu    64

4.1. Ludność Kazachskiej SRR      64

4.2. Ludność Republiki Kazachstanu           67

 1. Gospodarka, rolnictwo i transport Kazachskiej SRR  68

5.1. Przemysł  69

5.2. Rolnictwo 71

5.3. Transport 72

 1. Kazachstan po rozpadzie Związku Radzieckiego       73

 

Rozdział 4. Uzbekistan   77

 1. Warunki naturalne          77
 2. Historia            80
 3. Podział administracyjny Uzbeckiej SRR i Republiki Uzbekistanu 82
 4. Ludność Uzbeckiej SRR i Republiki Uzbekistanu         83

4.1. Ludność Uzbeckiej SRR           83

4.2. Ludność Republiki Uzbekistanu            86

 1. Gospodarka, rolnictwo i transport Uzbeckiej SRR       88

5.1. Przemysł    89

5.2. Rolnictwo   91

5.3. Transport   92

5.4. Przemysł i rolnictwo Karakałpackiej ASRR (Karakałpakii)    92

 1. Uzbekistan po rozpadzie Związku Radzieckiego         93

 

Rozdział 5. Tadżykistan  97

 1. Warunki naturalne          97
 2. Historia            100
 3. Podział administracyjny Tadżyckiej SRR i Republiki Tadżykistanu            102
 4. Ludność Tadżyckiej SRR i Republiki Tadżykistanu       104

4.1. Ludność Tadżyckiej SRR          104

4.2. Ludność Republiki Tadżykistanu           106

 1. Gospodarka, rolnictwo i transport Tadżyckiej SRR      107

5.1. Przemysł    108

5.2. Rolnictwo   108

5.3. Transport   109

5.4. Górnobadachszański Obwód Autonomiczny          110

 1. Tadżykistan po rozpadzie Związku Radzieckiego        110

 

Rozdział 6. Turkmenistan            113

 1. Warunki naturalne          113
 2. Historia            116
 3. Podział administracyjny Turkmeńskiej SRR i Republiki Turkmenistanu     119
 4. Ludność Turkmeńskiej SRR i Republiki Turkmenistanu              121
 5. Gospodarka, rolnictwo i transport Turkmeńskiej SRR 123

5.1. Przemysł    124

5.2. Rolnictwo   125

 1. Republika Turkmenistanu po rozpadzie Związku Radzieckiego 126

 

Rozdział 7. Kirgistan       129

 1. Warunki naturalne          129
 2. Historia            130
 3. Podział administracyjny Kirgiskiej SRR i Republiki Kirgiskiej      131
 4. Ludność Kirgiskiej SRR i Republiki Kirgiskiej 132

4.1. Ludność Kirgiskiej SRR            132

4.2. Ludność Republiki Kirgiskiej                  134

 1.  Gospodarka, rolnictwo i transport Kirgiskiej SRR                    135

5.1. Przemysł                    136

5.2. Rolnictwo                   136

5.3. Transport                   137

 1. Kirgistan po rozpadzie Związku Radzieckiego                        138

 

Zakończenie    141

Bibliografia      143

Spis rysunków i tabel    159

Załącznik         161

 • Tytuł: Rozwój gospodarczy Azji Środkowej. Historia i współczesność
 • Autor: Natasza Duraj
 • ISBN: 978-83-8220-751-4, 9788382207514
 • Data wydania: 2022-02-15
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2cht
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego