Helion


Szczegóły ebooka

INTELIGENCJA. TEST NA INTELIGENCJĘ

INTELIGENCJA. TEST NA INTELIGENCJĘ


Uniwersyteckie badania naukowe wykazały, iż regularne rozwiązywanie zadań logiczno-matematycznych wpływa korzystnie na rozwój intelektu, kształtuje umiejętność logicznego myślenia oraz buduje wyobraźnię.

Książka zachęca Czytelnika do podjęcia tematu rozwoju inteligencji w sposób twórczy, z entuzjazmem, w różnym aspekcie ducha, serca i umysłu.

Książka składa się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. W ramach pierwszej części Autor publikuje następujące podrozdziały: Intelligentia, Program Rozwoju Inteligencji, Definicja inteligencji, Iloraz inteligencji (IQ), Inteligencja emocjonalna (EQ), Skala IQ, Mensa oraz Rodzaje inteligencji. Natomiast w drugiej części, praktycznej, Autor zamieścił Rozwiązania i Wyniki.

WSTĘP

TEORIA

Intelligentia
Program Rozwoju Inteligencji
Definicja inteligencji
Iloraz inteligencji (IQ)
Inteligencja emocjonalna (EQ)
Skala IQ
Mensa
Rodzaje inteligencji

TEST NA INTELIGENCJĘ

Rozwiązania
Wyniki

Zakończenie

Bibliografia