Helion


Szczegóły ebooka

It takes time to find yourself

It takes time to find yourself


ENG: "It takes time to find yourself"

 

Borderline personality disorders, eating disorders and schizophrenia are diseases that the author has struggled with during the twelve years of her life. It describes the hard and long way out of these diseases, the ups and downs associated with them and the great racing of thoughts accompanying these ailments. What methods did she use in order not to eat and lose weight, and how she hid it perfectly for years. While in hospital, she found out that she suffers from borderline disorder, or "borderline personality"- a disorder on the border of neurosis and psychosis. He talks about his adventures with men, great love and numerous friendships. It also shows a moment of great faith in God, as well as relations with the family, its disbelief, rebellion, and finally great love and support.

 

POL: "Trzeba długo iść, żeby dojść do siebie"

 

Zaburzenia osobowości typu borderline, zaburzenia odżywiania i schizofrenii, to choroby z jakimi zmagała się autorka w ciągu dwunastu lat swojego życia. Opisuje ciężką i długą drogę wychodzenia z tych chorób, wzloty i upadki z nimi związane oraz wielką gonitwę myśli towarzyszącą tym przypadłościom. Do jakich metod dopuszczała się, by nie jeść lub schudnąć i jak przez lata doskonale to ukrywała. Przebywając w szpitalu dowiedziała się, że cierpi na zaburzenia borderline czyli „osobowość z pogranicza” - zaburzenie na granicy nerwicy i psychozy. Opowiada o swoich przygodach z mężczyznami, ogromnej miłości i licznych przyjaźniach. Ukazany jest też moment wielkiej wiary w Boga, a także relacje z rodziną, jej niedowierzanie, buntowanie, aż w końcu ogromną miłość i wsparcie.

 

Polska wersja dostępna w osobnym e-booku.

 • Introduction
 • Chapter I
 • Chapter II
 • Chapter III
 • Chapter IV
 • Chapter V
 • Chapter VI
 • Chapter VII
 • Chapter VIII
 • Chapter IX
 • Chapter X
 • Chapter XI
 • Chapter XII
 • Chapter XIII
 • Chapter XIV
 • Chapter XV