Helion


Szczegóły ebooka

Leżąc na kozetce

Leżąc na kozetce


Prowokacyjna eksploracja niezwykłych relacji, jakie trzej terapeuci tworzą ze swoimi pacjentami.

Seymour jest tradycyjnym terapeutą, który zaciera granicę przyzwoitości seksualnej w relacjach z pacjentką.

Prześladowany zachowaniami obsesyjno-kompulsywnymi Marshal ma kłopoty z rolą, jaką w jego życiu odgrywają pieniądze.

Powodowany wiarą w psychoanalizę i szczerą chęć pomocy, Ernest opracowuje radykalnie nowe podejście do terapii. Polega ono na całkowicie otwartej i uczciwej relacji z pacjentem. Jego eksperyment może się zakończyć katastrofą.

Uznany pisarz i psychiatra Irvin D. Yalom prowokuje przedstawieniem zróżnicowanych więzi, jakie łączą psychoterapeutę i pacjenta. Odsłania wiele kłamstw, które padają zarówno na kozetce, jak i poza nią, oraz nęci czytelnika ukazaniem obrazu wnętrza umysłu psychoanalityków. Ta książka fascynuje, wciąga i wzrusza. Leżąc na kozetce jest powieścią odkrywającą niezwykłość bycia człowiekiem i wiarę w odkupienie ludzkości. Przemieni nasze poglądy na temat terapii i ludzi, którym powierzamy nasze uzdrowienie.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • PODZIĘ­KO­WA­NIA
 • PRO­LOG
 • PIERW­SZY
 • DRUGI
 • TRZECI
 • CZWARTY
 • PIĄTY
 • SZÓ­STY
 • SIÓDMY
 • ÓSMY
 • DZIE­WIĄTY
 • DZIE­SIĄTY
 • JEDE­NA­STY
 • DWU­NA­STY
 • TRZY­NA­STY
 • CZTER­NA­STY
 • PIĘT­NA­STY
 • SZES­NA­STY
 • SIE­DEM­NA­STY
 • OSIEM­NA­STY
 • DZIE­WIĘT­NA­STY
 • DWU­DZIE­STY
 • DWU­DZIE­STY PIERW­SZY
 • DWU­DZIE­STY DRUGI
 • DWU­DZIE­STY TRZECI
 • DWU­DZIE­STY CZWARTY
 • DWU­DZIE­STY PIĄTY
 • DWU­DZIE­STY SZÓ­STY
 • DWU­DZIE­STY SIÓDMY
 • DWU­DZIE­STY ÓSMY
 • DWU­DZIE­STY DZIE­WIĄTY
 • Przy­pisy koń­cowe