Szczegóły ebooka

Zarządzanie przez chaos. Wybrane aspekty epidemii COVID-19 w percepcji pracowników ochrony zdrowia

Zarządzanie przez chaos. Wybrane aspekty epidemii COVID-19 w percepcji pracowników ochrony zdrowia

Michał Kaczmarczyk, Maria Zrałek

Ebook

Niniejsza monografia jest próbą syntetycznego opisu i krytycznej oceny działań polskiej administracji publicznej w obszarze zarządzania kryzysowego w warunkach epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, ze szczególnym uwzględnieniem okresu tzw. pierwszej fali pandemii, a zatem okresu przypadającego na miesiące wiosenne 2020 roku. Autorzy przedstawią wybrane działania i zaniechania państwa, wpisujące się w aktywność związaną z przeciwdziałaniem kryzysowi i reagowaniem na jego przejawy, próbując odpowiedzieć na pytanie: na ile owe działania były zgodne z regułami nowoczesnego zarządzania kryzysowego? W tym kontekście zaprezentowane i omówione zostaną wyniki badania „Wybrane aspekty zarządzania epidemią SARS-CoV-2 w percepcji pracowników sektora ochrony zdrowia”, zrealizowanego przez Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wyższej Szkoły Humanitas, pod kierunkiem Michała Kaczmarczyka. Celem badania było poznanie opinii lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, elektroradiologów i menedżerów ochrony zdrowia na temat wybranych elementów procesu zarządzania sytuacją kryzysową związaną z epidemią COVID-19. Badanie, o charakterze ogólnopolskim, przeprowadzono w okresie od 20 kwietnia do 20 maja 2020 roku z wykorzystaniem metody ankietowej bezosobowej oraz metody wywiadu pogłębionego.

  • Tytuł: Zarządzanie przez chaos. Wybrane aspekty epidemii COVID-19 w percepcji pracowników ochrony zdrowia
  • Autor: Michał Kaczmarczyk, Maria Zrałek
  • ISBN: 978-83-66165-65-6, 9788366165656
  • Data wydania: 2022-03-30
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2oh8
  • Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas