Szczegóły ebooka

Wiedza jako opowieść. Przestrzeń dyskursywna

Wiedza jako opowieść. Przestrzeń dyskursywna

Rafał Maciąg

Ebook

Chcemy coraz więcej wiedzieć na temat świata, który nas otacza. Jesteśmy w tym zamiarze niezwykle zachłanni i łapczywi – to powód do dumy, bo świat oddaje nam swoje tajemnice jakby coraz szybciej i bardziej obficie. Ale razem z tym sukcesem wzmagają się autorefleksja i zwykła wątpliwość: czym jest to, co wydaje nam się, że wiemy? Jakie są mechanizmy wytwarzania się wiedzy? I w końcu: czym owa wiedza jest? W książce tej Rafał Maciąg pokazuje, że wiedza jest uwikłana w skomplikowane uwarunkowania. Jej monolityczna spoistość okazuje się mrzonką, wyłaniającą się z odmętów skomplikowanej i fascynującej opowieści. W tym świetle początkowy entuzjazm blednie i zwraca się ku sobie z głębokim wyrazem zdziwienia i niepewności. Autor dostarcza jednak nie tylko analizy tego zabłąkania, ale także wskazówek, jak poradzić sobie w wyrastającym przed nami gąszczu. Świata i wiedzy o nim.

 

[…] uważam, że nie tylko książkę należy wydać, ale też wszyscy rektorzy uczelni wyższych w Polsce powinni ją rozesłać jako lekturę obowiązkową wszystkim swoim doktorantom, niezależnie od dziedziny, w jakiej prowadzą badania.

dr hab., prof. ucz. Sławomir Magala

 

[…] interesująca propozycja o bardzo autorskim charakterze – polemicznym z czołowymi koncepcjami, eseistyczna w stylu i niezwykle metaforyczna w formie wyrazu własnych poglądów.

prof. dr hab. Marek Hetmański

 

 

Rafał Maciąg – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Instytutu Studiów Informacyjnych, dramaturg, twórca teatralny, autor książek: Deus ex machina. Nowe media i ich projekt poznawczy (2012), Pragmatyka Internetu. Web 2.0 jako środowisko (2013), W stronę cywilizacji Internetu. Zarządzanie w naukach humanistycznych (2016), Transformacja cyfrowa. Opowieść o wiedzy (2020). Zajmuje się następującymi zagadnieniami: teoretyczne modele wiedzy zbudowane na podstawie teorii złożoności, teoria sieci, informacja w kontekście technologii, sztuczne sieci neuronowe, zwłaszcza w obszarze przetwarzania języka naturalnego, systemy cyber-fizyczne.

Wstęp

Rozdział 1. Gettier i problem języka

Problem tekstu

Rozdział 2. Fleck i sposób istnienia świata

Wiedza jako byt społeczny

Rozdział 3. Masuda i porzucenie człowieka

Społeczeństwo informacyjne i postindustrialne

Rozdział 4. Foucault i zagadka dyskursu

Dyskurs według Foucault

Rozdział 5. Lyotard i wiedza użytkowa

Zarządzanie wiedzą

Organizacja wiedzy

Rozdział 6. Boole i uniwersum myśli

Badiou i język jako analogia matematyki

Boole i dekompozycja świata

Rozwój narzędzia jakim jest dyskurs

Rozdział 7. Poincaré i wszystko

Przestrzeń według Poincarégo

Rozdział 8. Przestrzeń dyskursywna

Bibliografia

Indeks

  • Tytuł: Wiedza jako opowieść. Przestrzeń dyskursywna
  • Autor: Rafał Maciąg
  • ISBN: 978-83-242-6636-4, 9788324266364
  • Data wydania: 2022-04-01
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2okm
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS