Helion


Szczegóły ebooka

Co z czym? Ćwiczenia składniowe dla grup zaawansowanych

Co z czym? Ćwiczenia składniowe dla grup zaawansowanych


POZIOM B2, C1

Podręczniki UNIVERSITAS są zgodne z zasadami certyfikacji języka polskiego jako obcego


Podręcznik szeroko omawia zagadnienia składni, wykorzystując przy tym najnowsze osiągnięcia językoznawstwa stosowanego. Prezentowane tu ćwiczenia są tak dobrane, że ułatwiają uczącemu się szybkie i skuteczne opanowanie reguł gramatycznych oraz samodzielne budowanie zdań i dłuższych wypowiedzi.

Podręcznik zawiera:
-informacje o funkcji prefiksów czasownikowych
- omówienie roli zaimków dzierżawczych i zaimka się
- listy przyimków łączących się z poszczególnymi przypadkami
- listę rzeczowników odczasownikowych
i ich odmianę
- zestawienie czasowników zwrotnych oraz
ich pary aspektowe

Część ćwiczeniowa zawiera ponad 140 ćwiczeń różnego typu:
- odpowiedzi na pytania
- dialogi i teksty do uzupełnienia
- ćwiczenia transformacyjne

- ćwiczenia powtórzeniowe

 

 

Explanation of abbreviations

Introduction

PART I

Grammatical information   

Function of prepositions in the sentence; exercises 1−17  

Verbal nouns; exercises 18−36  

Noun−verbal and impersonal predicates,

nouns with modal function,

adverbs with modal function; exercises 37−42  

Perfective prefixes and their functions; exercises 43−76   

Functions of the reflexive pronoun się ; exercises 77−98

Function of possessive pronouns; exercises 99−110  

Adjectives and the cases governed by them; exercises 111−118  

Prepositions governing two cases; exercises 119−143  

PART II

Exercises

PART III

Answer key

ALPHABETICAL INDEX 

BIBLIOGRAPHY