Szczegóły ebooka

Cerkwie drewniane dawnej Galicji Wschodniej

Cerkwie drewniane dawnej Galicji Wschodniej

Wojciech Walanus

Ebook

Książka Cerkwie drewniane dawnej Galicji Wschodniej jest pierwszym tomem serii, w której publikowane będą wybrane, najcenniejsze fotografie ze zbiorów Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednego z najstarszych archiwów fotograficznych o profilu historyczno-artystycznym na ziemiach polskich (rok założenia 1884). Tom zawiera dwa naukowe eseje, autorstwa Piotra Krasnego i Wojciecha Walanusa: pierwszy jest wprowadzeniem w problematykę historyczno-artystyczną i konserwatorską drewnianych świątyń obrządku wschodniego na ziemiach Rzeczypospolitej, drugi przedstawia pokrótce dzieje zbiorów Fototeki, okoliczności powstania zaprezentowanych w tomie fotografii oraz sylwetki ich autorów. Zasadniczą częścią książki jest album ze stu szesnastoma reprodukcjami archiwalnych odbitek, na których utrwalono wygląd ponad siedemdziesięciu cerkwi, przeważnie już nie istniejących lub przekształconych. Albumowi towarzyszy katalog, w którym zostały podane najważniejsze fakty historyczne dotyczące poszczególnych budowli (wraz z podstawową bibliografią) oraz szczegółowe informacje o fotografiach (technika, wymiary, datowanie, autorstwo, inskrypcje, znaki własnościowe itd.).

 

OD REDAKCJI

 

Piotr Krasny, „Maluczko, a nie ujrzycie mnie...” Uwagi o stanie zachowania

drewnianych cerkwi na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej

i znaczeniu materiałów ikonograficznych w badaniach nad architekturą cerkiewną

 

Wojciech Walanus, Fotografie cerkwi drewnianych z terenów dawnej Galicji

Wschodniej w zbiorach Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

KATALOG

 

Wykaz skrótów bibliograficznych

Wooden Orthodox Churches in the former Eastern Galicia – Summary

 

  • Tytuł: Cerkwie drewniane dawnej Galicji Wschodniej
  • Autor: Wojciech Walanus
  • ISBN: 97883-242-2407-4, 9788324224074
  • Data wydania: 2022-05-31
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2rqf
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS