Helion


Wojciech Walanus

Cerkwie drewniane dawnej Galicji Wschodniej
Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce 1490-1540
Sztuka na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Fotografie z XIX wieku