Autor: Wojciech Walanus

Cerkwie drewniane dawnej Galicji Wschodniej

Wojciech Walanus

Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce 1490-1540

Wojciech Walanus

Sztuka na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Fotografie z XIX wieku

Wojciech Walanus