Szczegóły ebooka

Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce 1490-1540

Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce 1490-1540

Wojciech Walanus

Ebook

Wykaz skrótów

Wstęp

1. Stan badań
1.1. Badania nad dziejami rzeźbiarzy i ich środowiska
1.2. Badania inwentarzowe i topograficzne materiału zabytkowego
1.3. Badania zjawisk stylowych w rzeźbie małopolskiej
2. Późnogotycka rzeźba drewniana Małopolski w świetle źródeł pisanych: fakty historyczne oraz uwarunkowania społeczne i ekonomiczne
2.1. Fundatorzy
2.2. Pozycja snycerzy w krakowskim cechu malarzy
2.3. Snycerze a inne rzemiosła
2.4. Dochody snycerzy
2.5. Snycerze krakowscy działający w latach 1490-1540
2.6. Problem warsztatów snycerskich w innych miastach Małopolski
3. Funkcje późnogotyckiej rzeźby drewnianej w Małopolsce
3.1. Rzeźba w retabulum ołtarzowym
3.2. Rzeźba we wnętrzu kościoła poza retabulum ołtarzowym
3.3. „Rekwizyty dramatyczne”
3.4. Rzeźby prywatnego użytku
4. Wpływ sztuki Wita Stwosza na późnogotycką rzeźbę Małopolski
4.1. Współpracownicy Wita Stwosza i jego warsztat
4.2. Lata 1490-1500: wczesne przykłady oddziaływania stylu Stwosza
4.3. Lata 1500-1510: rozpowszechnienie się kompozycji i motywów Stwoszowskich
4.4. Krucyfiks na belce tęczowej kościoła Mariackiego, jego twórca i jego warsztat
4.5. Oddziaływanie dzieł norymberskich Wita Stwosza
5. Oddziaływanie ośrodków zewnętrznych na rzeźbę małopolską
5.1. Południowe Niemcy
5.2. Śląsk
5.3. Górne Węgry
5.4. Ostatnia faza wpływów rzeźby południowych Niemiec
6. Warsztaty snycerskie w Małopolsce w latach 1510-1540
6.1. Tryptyk św. Stanisława w kościele Mariackim w Krakowie
6.2. Warsztat Mistrza Rzeźb Szydłowieckich
6.3. Warsztat Mistrza Krucyfiksu w kościele św. Norberta
6.4. Warsztat Mistrza Krucyfiksu z kościoła Bożego Ciała
6.5. Warsztat Mistrza Pasji Przydonickiej
7. Późnogotycka rzeźba drewniana Małopolski wobec sztuki renesansu

Zakończenie
Bibliografia
Spis ilustracji
Indeks topograficzno-rzeczowy
Indeks osób
Zusammenfassung

  • Tytuł: Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce 1490-1540
  • Autor: Wojciech Walanus
  • ISBN: 97883-242-1800-4, 9788324218004
  • Data wydania: 2022-10-07
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2y2q
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS