Helion


Szczegóły ebooka

Jak czytać architekturę

Jak czytać architekturę


Spojrzenie na architekturę, jakie proponujemy, jest niepodobne do powszechnie stosowanych. Punktem wyjścia nie jest historia architektury, wielcy twórcy, przegląd stylów czy przeznaczenie budynków, choć wszystko to jest w książce jakoś obecne, punktem wyjścia są różne, kolejne stopnie kontaktu z budynkiem. Tak na ogół przebiega doświadczanie architektury. Zaczyna się od kontaktu z oddali, pierwszego ujrzenia budynku na fotografii lub w rzeczywistości. Jeżeli nas zaciekawi, ruszamy, by się z nim spotkać, i wówczas kolejno oglądamy najpierw jego otoczenie, kontekst, w którym się znajduje, następnie przyglądamy się mu z zewnątrz, by wreszcie wejść do jego wnętrza.

Informacje o książce

część I    Z ODDALI

Przestrzeń uświęcona

Przestrzeń mieszkania

Przestrzeń obrony

Przestrzeń interesów

Historyczne przemiany przestrzeni

część II  W OTOCZENIU

W krajobrazie

W osadzie

W parku lub ogrodzie

Plac i ulica w mieście

Enklawa w mieście

część III  BUDYNEK Z ZEWNĄTRZ

Przekaz znaczeń

Kształt przestrzenny

Fasada

Elementy fasady

Faktura, kolor i dekoracja fasady

Z zewnątrz do wnętrza

część IV  WNĘTRZE

Wnętrza sakralne

Wnętrza mieszkalne

Wnętrza o innym przeznaczeniu

Elementy wnętrza

Światło

Z wnętrza na zewnątrz

Przypisy

Słownik terminów

Indeksy