Helion


Szczegóły ebooka

Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do 1939 roku. Prace językoznawcze, t.1

Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do 1939 roku. Prace językoznawcze, t.1


Od wydawcy

 

Z pamięci indywidualnej do pamięci zbiorowej. O drodze naukowej profesor Zofii Kurzowej (Władysław T. Miodunka)

Bibliografia prac profesor Zofii Kurzowej (Zofia Cygal-Krupowa)

Przedmowa do wydania II

Skróty bibliograficzne

Wstęp

Rozdział I

Z dziejów ziem południowokresowych

Rozdział II

Zarys dziejów języka polskiego na kresach południowych

Rozdział III

Fonetyka, morfologia i składnia języka polskiego kresów południowych

Fonetyka

Fleksja

Słowotwórstwo

Składnia

Rozdział IV

Słownictwo i frazeologia polszczyzny południowokresowej

Wstęp

Słownik

Frazeologia

Geograficzne zasięgi regionalizmów wschodnich

Z historii wyrazów regionalnych

Semantyczno-funkcjonalna charakterystyka słownika

Rozdział V

Dialekt kulturalny Lwowa

Charakterystyczne cechy fonetyczne

Osobliwości fleksyjno-składniowe

Słowotwórstwo i słownictwo

Rozdział VI

Lwowska gwara miejska

Charakterystyka fonetyczno-fleksyjno-składniowa

Słownictwo i frazeologia

Rozdział VII

Język polski na prowincji

Charakterystyczne cechy fonetyczno-fleksyjne

Peryferyczne słownictwo i frazeologia

 

Zakończenie

Aneks

Aneksy do wydania II

Bibliografia

Mapy