Helion


Szczegóły ebooka

Ze studiów nad polszczyzną kresową. Wybór prac. Prace językoznawcze, t. 3

Ze studiów nad polszczyzną kresową. Wybór prac. Prace językoznawcze, t. 3


Wstęp

Rozdział I

Istota dialektów kresowych

Rozdział II

Język polski na kresach wschodnich po II wojnie światowej

Rozdział III

Dialekt południowokresowy

Rozdział IV

Dialekt północnokresowy

Rozdział V

Badania nad polszczyzną kresową

Rozdział VI

Dialekty kresowe w literaturze pięknej

Mickiewicz – Kresy – Język

Nota wydawnicza