Szczegóły ebooka

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi. Tom 1. Historia i tożsamość miasta przemysłowego. Zbiór studiów z okazji 200 lat Łodzi przemysłowej

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi. Tom 1. Historia i tożsamość miasta przemysłowego. Zbiór studiów z okazji 200 lat Łodzi przemysłowej

Kamil Śmiechowski

Ebook

Mija właśnie 200 lat, od kiedy Łódź przeistoczyła się z zapomnianego miasteczka w osadę przemysłową, która miała z czasem wyrosnąć na największy ośrodek włókiennictwa w tej części Europy. Jubileusz ten stał się podstawą do zorganizowania debaty naukowej nad historią przemysłową i przyszłością naszego miasta, a pokłosiem cyklu spotkań zorganizowanych przez Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich w roku jubileuszowym jest niniejsza publikacja.

W podtekście debaty postawiliśmy sobie kilka pytań. Jak przemysłowa przeszłość determinuje przyszłość? W jaki sposób jest ona przenoszona do przyszłości? Jak wygląda pamięć społeczna i pisana? Jaką rolę odgrywa stereotyp i co z tego wynika dla przyszłości miasta?

Nie jest to całkiem spójna narracja, ale nie jest to także celem publikacji, bowiem spoglądając na miasto z różnych perspektyw chcieliśmy, aby każde spojrzenie odbywało się poprzez pryzmat dyscypliny naukowej autora. Dzięki temu uważamy, że prezentujemy – tak potrzebne – nowe, interdyscyplinarne podejście do studiów miejskich i przekazujemy bogatszą wiedzę mieszkańcom Łodzi i wszystkim zainteresowanym jej rozwojem.

Tadeusz Markowski, Kamil Śmiechowski — Słowo wstępne    7

 

Rozdział 1. Historie           13

Przemysław Żurawski vel Grajewski — Geneza łódzkiego okręgu przemysłowego              15

Jarosław Kita — Uwarunkowania gospodarcze i społeczne rozwoju Łodzi w XIX–XX wieku (do 1945 r.)             41

Krzysztof Lesiakowski — Uwarunkowania społeczno-polityczne i gospodarcze modernizacji przemysłu Łodzi w okresie PRL              83

Marta Sikorska — Miasto włókniarek. Historia Łodzi z perspektywy kobiet        105

 

Rozdział 2. Narracje wielokulturowej Łodzi 123

Monika Kucner — Obraz Łodzi w niemieckim felietonie w XIX i na początku XX wieku    125

Anna Warda — Obraz Łodzi w felietonach rosyjskojęzycznej gazety „Łodzinskij Listok”   135

Dariusz Dekiert — „I tęskny mych pieśni byt!”. Żydowska literatura religijna w Łodzi w okresie międzywojennym           149

Krystyna Radziszewska — Łódzka awangarda jidysz  163

 

Rozdział 3. Tożsamości     177

Elżbieta Umińska-Tytoń — O tożsamości Łodzi w świetle języka mieszkańców   179

Julia Sowińska-Heim — Rola oddolnych inicjatyw artystycznych w procesie zachowania miejskiej tożsamości oraz rewitalizacji łódzkiego poprzemysłowego dziedzictwa architektonicznego  193

Paulina Bunio-Mroczek — Nowi mieszkańcy nowego centrum. Gentryfikatorzy w Łodzi     205

Jolanta Wojciechowska — Historyczno-geograficzne czynniki kształtujące lokalną tożsamość – na przykładzie osiedla Andrzejów położonego na peryferiach Łodzi     227

Kamil Śmiechowski — Historyczne dziedzictwo a tożsamość współczesnej Łodzi. Wyzwania w procesie regeneracji miasta    247

  • Tytuł: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi. Tom 1. Historia i tożsamość miasta przemysłowego. Zbiór studiów z okazji 200 lat Łodzi przemysłowej
  • Autor: Kamil Śmiechowski
  • ISBN: 978-83-8220-828-3, 9788382208283
  • Data wydania: 2022-06-23
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2t1c
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego