Szczegóły ebooka

20 lat Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

20 lat Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Tomasz Domański, Alicja Stępień-Kuczyńska

Ebook

Utworzenie naszego Wydziału przypadło na przełom wieków. Wchodziliśmy w tę nową epokę, profesorowie i studenci, ze znacznymi oczekiwaniami i nadziejami. Dla nas, politologów, otwierały się nowe możliwości prowadzenia badań systemowych, porównawczych, zgłębiania kwestii demokracji i aktywności obywatelskiej.

Wkrótce jednak mogliśmy się przekonać, że ten nowy świat, którego musimy się uczyć – „świat niestabilny i nieprzewidywalny”, jak określił go wiele lat temu Zygmunt Bauman – ma także oblicze ataku na World Trade Center i wojny w Ukrainie.

Pamiętajmy, że w tym świecie jest miejsce dla nas, mających wiedzę, wolne umysły i czułe serca!

prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska
(dyrektor Instytutu Studiów Politologicznych WSMiP w latach 2008–2016)

Jesteśmy całkowicie nowym Wydziałem stworzonym od podstaw przez zespół wykładowców akademickich oraz naukowców zajmujących się interdyscyplinarnie różnymi aspektami studiów międzynarodowych oraz nauk o polityce. Nie powstaliśmy z podziału dawnych struktur uniwersyteckich, lecz na bazie zupełnie nowej filozofii – otwartej na świat i ludzi oraz na dialog międzynarodowy w jego różnych wymiarach i płaszczyznach.

Wiedzieliśmy od początku, iż tylko dobrze wykształcone młode pokolenie jest w stanie budować otwarte społeczeństwo XXI wieku. Pragnęliśmy przekazać naszym studentom otwartość na zmiany i ciekawość odkrywania wolnego świata. Chcieliśmy im zaszczepić wartości, którymi powinni wyróżniać się w przyszłości jako absolwenci uczelni wyższej i przedstawiciele inteligencji.

Nasz Wydział powstał na dwóch solidnych filarach, jakimi są internacjonalizacja oraz interdyscyplinarność. Obu tych filarów w sferze biznesu, polityki i dyplomacji oraz kultury i mediów potrzebuje bardzo mocno nasze miasto, region i cały kraj.

prof. dr hab. Tomasz Domański
(dziekan WSMiP w latach 2008–2016)

Słowo od Redaktorów      9

Słowo od Dziekana – dr hab. Ryszard M. Machnikowski, prof. UŁ         11

Strategia Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego na lata 2021–2025          17

Wspomnienie o Profesorze Waldemarze Michowiczu – dr Bogusław Rakowski  25

U źródeł formowania się Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych na Uniwersytecie Łódzkim – prof. dr hab. Jerzy Kmieciński     29

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego: powstanie i działalność w latach 2000–2008 – prof. dr hab. Elżbieta H. Oleksy   35

Wspomnienia Profesora Tomasza Domańskiego – Dziekana WSMiP dwóch kadencji w latach 2008–2016          49

WSMiP UŁ na jubileuszowych fotografiach  67

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego – Hanna Radzińska, Klaudia Górecka 81

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (Alumni Network of the Faculty of International and Political Studies of the University of Lodz) – Marcin Nowacki 85

Charakterystyka uczestnictwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego w realizacji programu Erasmus+ – dr hab. Paweł Bryła, prof. UŁ       87

Mobilność międzynarodowa studentów i pracowników Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego – dr Agata Włodarska-Frykowska      95

Koła naukowe na WSMiP  101

Koło Naukowe Bliskiego Wschodu „Al-Maszrik”         101

Koło Naukowe Amerykanistyki i Mediów     102

Koło Naukowe Awangardystów      103

Koło Naukowe Azji Wschodniej i Pacyfiku    103

Koło Naukowe MSK „Kulturą nakręceni”      104

Koło Naukowe Politologów            105

Studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych w roku akademickim 2020/2021  107

Rada Społeczna Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego – dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ      109

Akademia Licealisty oraz Olimpiada z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – dr Agata Włodarska-Frykowska          113

Władze Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2020/2021  115

Rada Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2020/2021  117

Wydziałowa Komisja ds. Organizacyjnych i Rozwoju  119

Wydziałowa Komisja ds. Nauki       121

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 123

Wydziałowy Zespół ds. Strategii     125

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów w roku akademickim 2020/2021    127

 

JEDNOSTKI WYDZIAŁU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH 129

Instytut Studiów Międzynarodowych (ISM) – prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak              131

Instytut Studiów Politologicznych (ISP) 2000–2019 – prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska           133

Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów       137

Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki            151

Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji            159

Katedra Studiów Azjatyckich           187

Katedra Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów   205

Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych       219

Katedra Systemów Politycznych     231

Katedra Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych          247

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej     263

Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa             273

 

JEDNOSTKI OGÓLNOWYDZIAŁOWE 281

Ośrodek Badań i Studiów Francuskich          283

Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet Uniwersytetu Łódzkiego      289

 

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE  301

Międzynarodowe Centrum Badań Szekspirowskich (MCBS)    303

Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich UŁ (ICEER)  311

Biblioteka WSMiP              317

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI        319

Biuro Dziekana    321

Biuro Obsługi Studenta     321

Sekcja Obsługi Jednostek  322

Dział Administracyjny WSMiP         322

Biblioteka WSMiP              322

  • Tytuł: 20 lat Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
  • Autor: Tomasz Domański, Alicja Stępień-Kuczyńska
  • ISBN: 978-83-8220-845-0, 9788382208450
  • Data wydania: 2022-08-12
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2vck
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego