Helion


Szczegóły ebooka

Żyj według własnych zasad

Żyj według własnych zasad


Wielu z nas wciąż pamięta lata 60. ubiegłego wieku i ruch hippisowski czy jak to pięknie nazwaliśmy epokę dzieci kwiatów. Obecnie, w nowym pokoleniu narasta potrzeba, by zmierzyć się z przestarzałymi strukturami, zbuntować przeciwko brutalnym realiom gospodarczo-politycznym narzuconym przez korporacje, przywrócić znaczenie słowu wolność. Każdy buntownik sprzeciwiający się systemowi powinien mieć w sobie świadomość tego, z czym walczy. Trzeba być dobrym obserwatorem, próbować rozumieć rzeczywistość, aby wypracować skuteczne metody podążania w kierunku nowej wizji świata, opartej na miłości i poszanowaniu wartości ludzkich. Buntownik bowiem nie przynależy do żadnego z istniejących systemów religijnych, społecznych, politycznych. Żyje według własnych zasad.

Bunt jest czymś indywidualnym, bez przemocy, pokojowym. Wypływa z miłości. Nie jest nastawiony przeciwko czemukolwiek. Koncentruje się na wspieraniu tego, co jest dobre. OSHO

Ludzie mogą osiągnąć poczucie szczęścia tylko w jeden sposób: pozostając w zgodzie z samymi sobą. Wtedy poczucie szczęścia, jak wiosna, zaczyna rozkwitać. Stają się pełni życia, sami będąc radosnymi, przynoszą radość wszystkim wkoło. Są jak muzyka, są jak taniec.

OSHO

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp
 • 1. Pożegnanie z przeszłością
 • 2. Zrozumienie to wolność
 • 3. Urodzony z odwagą
 • 4. Tworzyć drogę, idąc
 • 5. Gdy wszystkie głosy milczą
 • Epilog
 • OŚRODEK MEDYTACJI OSHO
 • O AUTORZE
 • Przypisy końcowe

 • Tytuły: Żyj według własnych zasad
 • Autor: OSHO OSHO
 • Tytuł oryginału: Living on Your Own Terms: What Is Real Rebellion?
 • Tłumaczenie: Bogusława Jurkevich
 • ISBN Ebooka: 9788380151901, 9788380151901
 • Data wydania: 2016-03-02
 • Identyfikator pozycji: e_34ah
 • Kategorie:
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca